Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delfshaven.

68

3. Hier leyt begraven Annetge Leenders Meerman sterf den 12 October ao 1655 oudt sijnde 3 jaren.

Hier leyt begraven Symon Leendertsz Meerman is gestorven den 17 Augustus ao 1669 oudt sijnde 26 jaren.

4. Hier leyt begraven F lor ijs Cornelis z. sterf int jaer 1589 den 30 Augustv ende sijn huisvrou Tij tghen Huijghen sterf int jaer 1610 den 10 September.

Hier leit begraven Tytgen Jans Nielen de huisvrouw van Jan Laurentsz. Geens ende is gestorve op den Hen Juny int jaer onses Heeren 1632 oudt sijnde 34 jaeren.

Hier leit begraven Pietertgen'Jans de huisvrouwe van Gerrit Jacopsz. van der Strenge starff int jaer onzes Heeren 1638 den 25en Decembris. (Merk.)

5. Hier leit begraven Barent Danielsse ende starf den 19 Oct. Anno 1598 ende Trijntgen Henderixd ende starf den 4 October 1598 met Maerten Heinderixe Cops ende starf den 29 October anno 1598.

(Drie door elkaar gestrengelde visschen, waarboven een merk tusschen de letters B. en D.

6. Hier leyt begraven Christiaen van Vliet in sijn leven notaris op Delfshaven ende secretaris van Schoonderloo sterft den 2en Mey 1679 out sijnde 76 jaren ende Maria Verburch sijn tweede huysvrouwe is gestorven den 16 October 1686 out sijnde 74 jaren.

(Alliantiewapen Van V1 i e t-V e r b u r c h nl. I. drie schuinsrechts geplaatste en schuinslinks gerangschikte ridderlansen met de punten omhoog, elk aan de punt voorzien van een strik, waaraan rechts een bloem hangt; II. Twee afgewende liggende koeien op grond, de naar rechts geplaatste gedeeltelijk de andere bedekkende, van welke laatste alleen kop, hals, borst en linkervoorpoot zichtbaar is, vergezeld van twee schuingekruiste stokken overtopt met een ster.

Helmteeken V a n V1 i e t nl.: een ridderlans uit het schild schuinsrechts geplaatst tusschen een vlucht, de punt van de lans gaande over den rechtervleugel heen.)

7. Hier leyt begraven Cathrina Reyers van den Burch

Sluiten