Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delfshaven.

69

de huysvrou van Symon den Danss er stierf den 22 December anno 1665 oudt zijnde 64 jaeren en 2 maenden. (Zes regels afgesleten) ... 17 jaer en 5 dagen ende den voornoemden Symon den Dansser in sijnen tijt Equipagemr. en commandeur van Nederlants Indijen op Batavia stierf alhier den 24en October 1678 out sijnde 67 jaren 8 maenden en 6 dagen.

8. Hier leyt begraven .... sterf den 8 j . . . . anno 1 [6] 11. Hier leit begraven Aechgen Jans de huisvrou van Simon Gi..se sterf den 2 Juni van anno 1623.

(Wapen: merk verbonden met de letters S. en G.

9. Hier leit begraven Dirckgen Cornelisd. sterf den 15 Maert ao. 1624 ende Maertgen Cornelisd. sterf den 20 October ao. 1625. Hier leit begraven Maertgen Vossen van Leuwen dochter van Vos Jansz. van Leuwen ende is gestorven den Hen December ao. 1624 out sijnde 20 jaeren.

Hier leyt begraven Vos Jansz. Leeu in sijn leven keurmeester van Delfshaven is gestorven op den 4e Maert anno 1650 oudt sijnde 79 jaeren.

(Een leeuw in een cirkel)

10. Hier leyt begraven Catrijn Lantman huysvrouwe van Capiteyn Cornelis Alders out sijnde 52 jaren en 3 maenden is gestorven den 27 Mey 1682.

11 a weduwe van rckSymonse....nser

oudt 63 jaer sterf den 19 Septembry anno 1640.

12. Hier leit begraven Samuel Gru te rus in sijn leven dienaer des goddelicken woorts is in den Heer ontslaepen op den 8 November ao. 1634 oudt sijnde 53 jaren, het predickampt alhier 29 jaer bedient.

(Wapen: een merk vergezeld rechts van S., links van G.)

13. Hier leit begraven Engc.ien Heynricksd. weduwe van Anthonis Marynisz. out sijnde seven en tachtig jaren is gestorven den 27 November 1650.

Hier leydt begraven Winantgen Jans du Bois de huisvrouw van Marinis Tonisz. Sluys gestorven den 24en July ano 1647.

(Wapen: merk vergezeld van de letters M. T. (rechts) en S. (links); op een lint hieronder: M. Tonisz. Sluys.)

Sluiten