Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delfshaven.

70

14. Hier leit begraaven Annetgen Aertsdr. huysvrouw van

Pieter W...ling

1629.

(Wapen een spheer vergezeld boven rechts van de letter P. en links van de letter W.; helmteeken de spheer.)

15. Hier lelt begraven Simen Lendertsz Hermann schiptijmmerman van de Oost Indische Compie ter camer van Delft sterf den 156.

16. Hier leit begraven Jan Goversz. du Bois penninckmr. van de Groote visscherije 47 jaren sterft 30en Septer. ao. 16.2 out 81 jaren. Sepulture van Haes gen H ei ndricxd. huisvrouwe in haer leven van Jan Goversz. du Bois ruste den 2e September ao. 160.

Jaepjen Clementsd. van Stolwijck sijn 2e huisvrou sterf den 5en October ao. 1605; Catrina Pietersd. van der Heeden siin 3e huysvrou starf den 7en April ao. 1649.

(Wapen een leeuw.)

17. Wapen: drie vogels (1 en 2); de beide onderste toegewend; helmteeken een vogel.)

Claes Aelbertsz. Backe.

18. Hier leyt begraven Adriaen Claesen van der Maet is gestorven den 20en October 1642 oudt 69 jaeren.

Hier leyt begraven Barber Pietersd. de huisvrou van Adriaen Claesen van der Maet ende is gestorven op den 6en Augustus het jaer ons Heeren 1625 out 46 jaeren.

(Alliantiewapen: I. drie meerls; II. een schuinslinks geplaatste delta met den top links omhoog en een dwarsbalkje, dat het midden van den basis verbindt met de linkerzijde. Helmteeken een meerl tusschen een vlucht.

19. Hier leit begraven Jacob Coenen van der Streng ende is gestorven den eersten September anno 1635 oudt siinde 73 jaren.

Hier leit begraven Claesgen Claesd. de huisvrou van Jacob Coenen van der Streng ende is gestorven op den24en April int jaer ons Heere 1637 oudt siinde 73 jaeren ende Coenraet Jacobsz. van der Strengh is gestorven den 4 November anno 1666 oudt sijnde 65 jaren.

Sluiten