Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delfshaven.

72

25. Hier is begraven Trintgen Willemsd. huisvrou van Heinderick Tielmansz. Backer ende sterf op den 17en April anno 1621.

Hier leit begraven Sara Jansd. huisvrou van Heinderick Tielmansz. Backer sterf den 30en Juny ao. 1632.

(Wapen: gevierendeeld: I. een geplante boom?; II. een van den linkerschildrand uitgaande horizontaal geplaatste naakte voorarm met een verticaal geplaatste vager? in de hand; III. afgesleten; IV. de friesche adelaar; het wapen bevindt zich in een cirkelrand tusschen de letters: I. (links): S. I. N. (rechts) en een merk verbonden met de letters I. N. T. (boven)).

26. Hier leyt begraven JacomineJansdeBeets huysvrouwe van Mr. Willem Verhouf sterft den 3 September ao. 1651 oudt 36 jaren ende Jacobus Verhouf sterft den 9 Augustus 1651 out 9 jaren.

(Wapen: drie lindebladeren met de stelen omhoog. Helmteeken een lindeblad met de steel omlaag; daaronder Mr. Willem Verhouf.)

27. Hier leit begraven Trintgen Aeriensd. de huisvrou van

Pieter en sterf den 15 ven op den 12 Augusty

anno .... ende 4.

(Een merk in den vorm van pentalpha tusschen de letters P. en A.)

28. Hier leyt begraven Geert Ariens en starf den 19 Juli van 1598. Hier leit begraven Jan Heinderickz. Helen en sterft den eersten Julius anno 1613 ende sijn huysvrou Neeltgen Florisd. sterf den 25en April 16..

(Twee wapens in een cirkel: 1. een eend staande ep grond; helmteeken een antieke vlucht; II. drie vogels?)

29. Hier leit begraven ....nnicen Pen de huisvrou van

Jan Tissi... starf den 12 September anno 1638 oudt sijnde .. jaeren.

(Wapen: vijf aanstootende en aaneengesloten als kruis gerangschikte ruiten 1-3-1, vergezeld boven rechts van de letter I., en links van de letter T.

30. Hier leit begraven Aeriaentgen Aeriensd. de moeder van Aerien Jansen Koelemey ende is gestorven

Sluiten