Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delfshaven.

74

Hier leit begraven Dirck Adriaensz. Leversteyn is gestorven op den 15en Desember anno 1629 oud sijnde 62 jaeren. (Wapen: Leversteyn; vgl. zerk sub. no 23.)

36. Hier leyt begraven Jannetje Cornelis Groenrijs weduwe wijlen Do. Zegerus van Son out 68 jaren gestorven den 27en Augustus en begraven 2 September 1699.

(Een alliantiewapen : I een stralende zon ; II een heester. Helmteeken de stralende zon tusschen een vlucht.)

37. Geheel afgesleten zerk met wapen in een cirkel.

38. Hier leyt begraven Pieter Florisz van Os sterf den 25en Mey 1658 out zijnde zijnde 38 jaeren.

39. Hier leyt begraven . . . ldi . . . huysvrouw van ...Janse Beers sterf de 7 April anno 1623.

(Wapen afgesleten; helmteeken een zittende gehalsbande hond; dit wapen is binnen een cirkel vergezeld rechts beneden van de letter C en links beneden van de letter B.

40. Hier leit begraven Mr. Davit Mathisz. Dickman sterf den 3 february 1625. Hier leit begrave .... (onder de banken).

(Alliantiewapen: I doorsneden; boven gedeeld a. een adelaar; b. twee van de snijlijn uitgaande halve leeuwen naast elkaar, beneden drie zwanen met opgeheven vleugels naast elkaar zwemmende op water. II een keper; helmteeken de adelaar tusschen een antieke vlucht.)

41. Hier leit begraven Gerritgen Gerritsd. ende sterf den 29 November anno 1624 ende Neltgen Willemsd ende sterf den 2en Desember anno 1624.

(Wapen doorsneden : boven drie boomen naast elkaar op grond; beneden drie zwemmende visschen boven elkaar, helmteeken een antieke vlucht;

(Merk tusschen de letters P. en G.)

42. Hier leyt begraven Jan Ariensz. Verduyn in zijn leven equipagiemeester van de Oost-Indisz Compagnie ter kamer Delft overleden den 18 February 1736 oud 74 jaren en desselfs huis* vrouw Maartgen Pieters van Pavia overleeden den 31 October 1744 oudt 84 jaar 7 maande en 13 dagen.

Sluiten