Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delfshaven.

75

43. Hier leit begraven Jan Jacobsz. Zeylmaker in sijn leven alhier 52 jaer kerckenraet ende sterf den 18en Mey ao. 1633 oudt 76 jaeren.

Hier leit begraven Aechtgen Maertensdr. huisvrouw van Jan Jacobsen Seylmaecker ende is gestorven op den 3 November anno 1634 oudt sijnde 73 jaeren.

(Wapen gedeeld: I drie verticaal geplaatste schoorsteenhalen vergezeld boven van twee zonnebloemen, naast elkaar. II. drie krabben met de scharen omlaag (2 en 1.)

Nieuwe Kerk te Delft

Bij Timareten en in het Algemeen Nederlandsch Familieblad 1884 zijn verschillende grafzerken beschreven ; de eerste collectie is zeer onvolledig, de tweede is zeer onnauwkeurig. De meeste zerken zijn verdwenen. Op een viertal na liggen de overgeblevene thans alle op het koor.

Men leest er op: t. Rustplaats van Casper Werth geboren te Elberfeld 1714 overleden te Rotterdam 1792 en sijn egtgenoot Margaretha Velge geboren 1715 overleden 1791 te Rotterdam.

Maria Dorothea Schmidt wed. Joh. Werth van Elberfeld geboren te Kreutznach ao. 1713 gestorven te Rotterdam ao. 1797. Johanna Margaretha Werth geboren te Elberfeld ao. 1749 overleden te Rotterdam ao. 1801.

2. Hier leet begr. Cornelis Willemsen Soerch sterf ano XVC XXXIX den XXIF dach in Augustus.

(Een ouwerwetsche galei op de golven en daarboven een merk)

3. 1745 A. S.

4. W. v. M. — I H.

5. Ao XVcën 37 dë 27 dach! Septeber starf Jacob Allertz. ao. XVC en 3 de 27 dach i April starf Aeltgë Symonsdocht

(Wapen en vier kwartieren uitgekapt; volgens Buchell was

Sluiten