Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delft

76

het hoofdwapen: Eg mond, gevierendeeld met een rechterschuinbalk en Ar kei; hartschild Gelre, met een bastaardbalk over alles heen; helmteeken een bos pauwenveeren en waren de kwartieren:

E gm o n d (de kepers alleen). E g m o n d, gedeeld met een valk. E g m o n d, gedeeld met een valk. E g m o n d.

6. Mors ultima linea rerum.

7. Hier leydt begrave Pieter Huygensz. Oosthoock was een metselaer in sijn tijt starf anno 1599 den 2 Augustus. Hier leyt begraven Cornelis Roelantz. van Blommendael stadt steenhouwer in sijn leven starf op den 30 October anno 1604 en Ingetgen Gerretsdr. starf de 22 Des^ 1624.

8. Hier rust Mr. Corns. de Man gebn 21 Novr. 1691 en overln 29 M* 1767 en Cornelia Elizab* de Man geb. 2 Novr. 1693 overl" 15 Deer. 1775 alsmede Sara Jacoba de Man, geb. 23 Septr. 1700 overleden 31 Deer. 1776.

9. S. U.

(Twee wapens uitgekapt) K. W. 2. P. 31 G.

10. Ingang tot de grafkelder van Hugo de Groot.

11. Hier legt begraven Pieter van de Weert gebooren te Batavia den 2 Mey 1790 overleden den 11 february 1810.

12. Hier leyt begraven A(nna) M(aria) v(an) H(ees) gestorven den 7 Augustus 1702 out 40 jaaren. Hier leyt begraven Y(acob) v(ander) N(olf) gestorven den 15 Augustus 1710 out 70 jaaren. Hier leyt begraven H(endrik) d(e) J(ongh) gestorven den 3 April 1735 out 58 jaaren. Hier leyt begraven juff. Catharina van der Nolff in leven wed. DHeer Hendrick de Jongh geboren den 13e Juny 1684 overleeden den le April 1764 oud 79 jaren 9 maanden en 17 dagen. R. I. P.

13. Johannes Bertling V. D. M. gebooren den 12 february 1718, na een 20 jarige* predicdienst alhier in den Heeren ontslapen den 31 Augustus 1778 oud 60 jaaren 6 maanden.

Sluiten