Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delft

78

24. C. W. 1791.

25. Hier leet begraven Dirck...ichze.nKatrijn syn huysvrou.

26. Hier leyt begraven Grietgen Garrebrantsdochter weduwe van Pieter Dirckxzoon Vleishouwer starf den XXVIen february anno XVIC XVIII.

(Wapen uitgekapt; een merk tusschen de letters O. en H. 1462.)

27. Ano XV0 en" XV dë dorden dach F April starf Maritgë Adriesdocht. Baeselr. Ottë Blëcvliet f ras Michielsz. huisvrou. bidt voir [die ziele om Godes wille pr. nr].

(Wapen uitgekapt.)

28. Anno 1600 begraeffnissen van Goverdt Willemse Brasser burgemr. der stadt Delf en hooge heemraet van Delflant starf den 10 Noveb. ao. 1600.

Dirrick Willemse Brasser starf dë28Julyao. 1608en... (Wapen en twee kwartieren uitgekapt.)

29. [Sepulture van Cornelis Henricxz. Rose burgemeester van Vlissingen ende starf den 13 Augusti anno MD83].

Hier leyt begraven Meester Jacob Rose licentiaet in beyde den rechten ende starf den 2 february anno MD91.

30. Hier leyt begraven Catharina van Beresteyn oudt 21 yaren obiït den 22 November 1601.

Surget in gloria. I. Cor 14. (Gevierendeeld wapen uitgekapt.)

31. Hier leyt begraven Jan Barentszoon van Voorburch dienaer des goddelicken woorts binnen Delf oudt LUI jaer en het predicampt bedient hebbende den tijt van XXVI jaeren starf den XXX July ao. MVIC IX. (Wapen uitgekapt.)

32. Hier leyt begraven Adriaen Hodenpijl, ridder in sijn leven stalmeester ende capitein van de compaignie voetknechten van sijne Exen Prince Henrick van Nassouwen sterf den 27 September anno 1610. (Wapen uitgekapt.)

33. Hier Jeyt begraven schout Vranck van Diemen en Henderyck Vrankensvan Diemen ende Jacob d'Assengy

Sluiten