Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delft.

79

starf den 3e September ao. 1625 ende Gerrit Michielse Kamerlynck starf den 22e September ao. 1625 ende Maria Gerritsdr. Kamerling oud 48 jaer huysvrouw van Jan Heynderikx van Wiel starf den 14 January ao. 1657 ende Jan Heynderickx van der Wiel oud 69 jaer en starf den

25 October int jaer ons Heeren ao. 1671.

(Dit opschrift is evenals de twee wapens en vier kwartieren vrijwel verdwenen.)

34. Hier leyty begraven Michiel Baelde schepen der stadt Ipere, den 30 December anno 1630 en sijne huysvrouwe IsabelleBollongies den 1 December 1634 in den Heere ontslapen.

35. Hier leggen begraven Michiel Willemse van der Hoeff, in sijn leeven burgemeester deser stad, overleeden den 30 Maert 1646. Omnium re rum vicissitudo.

ende Willem Michielse van der Hoeff overleeden den

26 January 1637. Non concuti.

Tot gedachtenis van sijn vader ende broeder zal. heeft Cornelis Michielse van der Hoeff dese sarck doen leggen op den 5 December 1648.

ANEXOY KAI AIIEXOY.

* 36. Virtus sola permanet.

't Graf van Willem Luytz. Kittensteyn in zijn leven schepen dezer stadt Delft oudt 50 jaeren obyt den 13en februarii an. 1652. (Wapen uitgekapt.)

37. Hier leyt begraven de Heer Johan van der Chijs in sijn leeven raedt en schepen deser stadt en bewinthebber der Oost Indische Compangij starff den 12 November anno 1652 en sijn soon Mr. Justus van der Chijs sterff den 22 Maart 1675. Noch juffrouw Geertruyt Brasser sijn huysvrouw sterff den

27 April 1692 oudt 83 jaaren. (Twee wapens uitgekapt.)

38. Sepulchrum Cornelis Michaelis van dr. Hoeff obyt den 25 October 1659. (Wapen uitgekapt.)

ANEXOY KAI AIIEXOY.

39. Hier leyt begraven de Heer Johan van Blenkvliedt in sijn leeven doctor medicinae geboren in Rotterdam op den

Sluiten