Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delft.

82

deser kerck was starf [den 28.febru]ary 1535 ende Maertgen Lambrechts zijn dochter, huysvrou van Mr. ClaesBartoutsz. Paspoort sterf den 8en December ano 1610 en Mr. Claes Bartoutsz. Paspoort haer man starf den 16en April [1624].

(Het tusschen [ —] geplaatste is aangevuld uit het Algemeen Ned. Familieblad 1884).

49. Aeternitatem. cogitate. singuli. mundus. immundus. et. mundana. vana. Adrianus Ravestein med. dr. et gymnasii Delphens. per XXVII annos commoderator, denatus ao. DtTi 1651 mense Decemb. Hic resurrectionem expectat. [Hoe tumulo pietas, et mens sibi conscia recti, candor simplicitas nuda sepulta jacet]

50. Hier leyd begraven Maria Gerritsdr. Camerli ng starff den 17 Juny ao. 1666 ende Adriaan Hendriksz. Post sterft den 30e July ao. 1666. Bidt voor de ziel.

[Wapen: twee eendjes, waaronder een omgekeerd hart.]

51. 't Graff van Mr. Abraham Blijenburg.

Hier leyt begraven Aeltje Dyerte van Steenberge starf den 9en Mey ano 1653 en-Neeltje van Steenberge starf den 24 Augusto ano 1666 en Elysabet van Steenberge starf den 24en Juny ano. 1667.

52. Hierleyt begraven Clement Cornelisz. van Berkel, brouwer i den Bril en rust in den Heere de 16 february anno 1596 ende Aeltgen Jansdr. van Groeneweghen sijn huysvrouwe 6terf den len January ao. 1611.

(De wapens Van Berkel en Van Groenewegen uitgekapt.)

53. Hier leyd begraven Aaltje Jansdr. Kolff is gerust in den Heer anno 1609 den 20 february en Jan Janse Valkenier haer man sterft den 30n November 1631 ende sijn swager Jacob van Noorden medicine doctor, sterft den 12 September 1655 oud 57 jaren; sijn vrouw Baertge Valckeniers sterft den 23 Augustus 1672 oud 75 jaeren ; sijn suster DirkjevanNoorden sterf den 10 October 1672 oud 72 jaar. Aeltge van Noorden oud 62 jaar starff den 22 Juny 1693. Hendricien Jacobsz. v. Noorden oud 60 jaer sterf den 20 September 1694.

(Alliantiewapen ValckenierXKolff uitgekapt).

Sluiten