Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delft.

85

23 July anno 1556. Hier leyt begraven CatharinaJansGodsschalckjacobsz. huysvrouw was en sterf op den 1 January 1589. (Wapens Godschalcksz. en Yselman).

69. Hier leyt begraven Cl ara Jansd. sterf den.. April anno 1614 ende Neeltgen Jansdr. sterf den 2 febr. ao 1608 'T Vermaan van sterven

Deet sonden derven.

Hier leit begraven Lijsbet Jansdr. ende starff den XIIII November anno 1601. Hier leit begraven Adam Jansz. ende starf den 28 Septem. anno 1607.

(Tweemaal twee wapens, de bovenste vastgehouden door een leeuw, uitgekapt.)

70. Hier leggen begraven Gerrit Woutersz. Liftingh sterf den 4 November ao. 1624 oud 54 jaren en sijn huisew. Agneta van der Graef sterf den 13 Novebr. 1657 oudt 90 jaaren, Oock beider soon Gualtherus Lieftingh medicinae dr. sterf den 16 Jannuari 1653 oudt 52 jaren. Nog rust alhier Mr. Frans Fransz. Boogert geboren 2 December anno 1655 ende overleden den 24 January anno 1722 oud 66 jaaren.

(Wapens Lieftingh en Van der Graaff uitgekapt.)

71. Hier leyt begraven Aechtge Willemsdr. huysvrouw van Jacop Jansen Helm starf den 26e November anno 1601. Hier leyt begraven Willem Jasz. Laeckecooper in 't Paterno sterf ao. 1591 dë 16 July en Angniesge Wi 11 emsd.sij huisfv. sterf ao. 1565 den 10 february.

(Wapen Van der Helm uitgekapt).

72. Begraafplaats van Jacob Plantenburgh en sij n huysvrouw Elisabeth van Poelevelt overleden den 13en December 1678. (1 pleyn 7e graf).

73. Hier leyt begraven Mr. Symon Pijn aker is gestorven den 28 Octobr. 1700 oudt 28 en V* jaer.

74. Cornelis Classen Srappelin. (Een merk.)

75. Hier leyt begraven Witte Lenaertsz wyt Dircsland ende starf int jaer 1558 den 29 dach Junij.

(De letters W. L. waartusschen een rijksappel).

Sluiten