Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delft.

87

84. Vrisio Simon Hoek is gestorven in den ouderdom van 92 j. anno 1722.

85. Hier leyt begraven Jacob Claas Jacobsz. van Bl eyswij c.

86. Hier leyt begraven Jans Claesz. van Sorge starf den 25 feberwary an. 1605 en Lenaert Claesz. van Sorghen starf den 14 Mey 1609. Hier leyt begraven Soetgen Dirckxdr. van der Meer en is ghestorven den 18 April 1617. Hier leyt begraven Christiaan van der Hulst starf den 8en Januarius anno 1650 ende Heelena van Sorgen sterf den 18 Septemter anno 1650 en Adriane van Straaten sterf den 23 September ano 1650 ende Cornelia Philipsdochter sterf den 1 October ao. 1650.

Voorts zijn in de kerk de volgende grafmonumenten:

87. Het praalgraf van Prins Willem I, in 1608 op last der Staten Generaal door Hendrik de Keyzer begonnen en door Pieter de Keijzer voltooid, in het maandblad Ned. Leeuw 1897 blz. 90 vindt men eene beschrijving en tevens een lijst van de vorstelijke personen, welke in den grafkelder onder de tombe zijn begraven.

De tombe bestaat uit gekoppelde kolommen, die een gewelfd baldakijn dragen, waarop vier obelisken en twee engelenfiguren, die een opschrift vasthouden. Het baldakijn is versierd met zestien gekleurde metalen wapenschilden voorstellende de vier kwartieren van 'sPrinsen blazoen: Nassau, Stolberg, Hessen en Königstein. Onder het verhemelte rust het levensgroot beeld van den Zwijger in vorstelijk gewaad op een wit marmeren kunstig bewerkte matras. Aan de voeten van het beeld ligt 's Prinsen hond. Aan de voorzijde van de tombe ziet men het in volle wapenrusting zittende levensgroote beeld van den prins in brons; aan de achterzijde de Faam. Boven 's Prinsen beeld is het volle wapen Oranje-Nassau, gedekt met drie helmen, van welke de middelste de vorstelijke kroon en twee gouden hertshorens draagt. In de vier nissen van de hoekpijlers staan vrouwenfiguren nl. de Gerechtigheid, de Vrijheid, de Godsdienst en de Dapperheid.

Het evenbedoelde opschrift luidt: ' D. O. M. et aeternae memoriae supremi Arausionensium principis, patris patriae,

Sluiten