Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delft

93

102. Hier leyd begraven Roelandt Cornelisz. Bloemendael metselaer starf op den 20e Julius anno 1601.

(Met wapen.)

103. Hier leyd begraven Claas Dirksz. van der A st. anno 1500. Engeltje Aelwijns sijn huysvr. sterft anno Xc DLXVIIIden

20 July. (Wapens uitgesleten.)

104. C. J. K. 1609.

105. Hier leyd begraven Cornelis Cornelisz. Vennecool

en Magdalena Stevens zijn huysvrouw en Jacobsdr.

die huysvrouw was van Maerten de Lange sterft den Dec

(Wapen uitgesleten; helmteeken een eendekop.)

106. Hier leyd begraven Franschois Spierincx starff den 23 februari 1630.

107. Dit graff hoort toe Jan Crijnen Decker.

108. Hier leyd begraven Claas Sijmonsz vuirwerker. Bidt voor die ziel.

109. Dit graff hoort toe HelenaKnol waarin begraven leyt haar E. Broeder de Heer Govert Knol, in sijn leven commissaris van de Oostkust van Java, drossaert van de stad Batavia gerepatrieert met het schip Hoedekenskerck voor schout bij nacht in den jare ao. 1710 en is begraven den 27en Augustus.

110. Dit graff hoort toe Cornelis Leendertsz. van den lssel is gestorven op den ln Maart ao 1645 en Catharina Jorisdr. van der Wel gestorven op den 30n Juni 1647.

111. Hier leyd begraven Adriana Hendriksdr. van Segwaert sterft den 2 Oct. ao. 1624 ende Maria Hendriksdr. van Se gwaert sterft den 12n November ao. 1642 ende Nicolaes Hendriksz. Post sterf den 23n Juny 1653.

112. Wapen Assendelft.

113. Rustplaats van den Heer Willem Pool overleden den

21 Maart 1721.

Sluiten