Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delft.

96

141. Hier leyd begraven Cornelis Christiaensz. van Houten sterft den 29 January 1640 out 43 jaaren ende zijn vader Christiaen Jacobsz. van Houten out 82 jaren, is begraven op den 9 february anno 1652 ende sijn huysvrouw Annetge Andriesdr. van Houten sterf 25 October 1655 oud 79 jaaren.

142. Hier leyd begraven Jacob Robbertsz van Schilperoort sterft den 20 Juny .... en Dirk Hendriksz. Tromper starf den le Maart 1612. (Met wapen Schilperoort.)

143. 't Graff van Jacob Claassen Segwaert leyt hier begraven met sijn huysvrouw Neeltje Cornelisdr.

144. Hier leyt begraven den Eedelen Erntfesten en Manhaften heer Pieter van Heynmarck in sijn leven bij sijneMajesteyt in Deenmarcken bestalder capiteyn en overste luytenant der Hoogmogende Heeren Staten Generaal van de Nederlanden ende is gestorven in den Heere den 13 January 1561.

(Wapens Van Heynmarck en ?)

145. Hier leyt begraven Simon Cornelisz. asraper starf anno 1592 den 31 Maart.

146. Dit graft hoort Adriaan Claasz. Vrijenberch. Aerden en stoff, als 't God belieft.

In den Zuidtrans:

147. Hier leyt begraven Willem Jansz. Babier oud 63 jaar, die vader was v. h. J a n ende starff int jaar MV° 32 den 22 dagh in April. Bid voor die ziel.

148. Hier leyt begraven Pieter Nicolaesz. van Coelen gebooren van Antwerpen starf int jaer ons Hrn 1569 den 5e dagh Mey.

149. Hier leyd begraven Pieter Dirksz en starf ao. 1500

en 30 up. Ste Pieter en Bidt voor die ziel.

150. Hier leyd begraven Jan Dircksz. Backer starf int jaer 1582 den 2 April (wapen).

151. Dit graft hoort toe Govertsz ende Gerardt

Sluiten