Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delft.

98

166. Hier leyd begraven Meester Pouwels Willemsz. Grijp gerust op den le dagh in Juny anno MVC IIX. Bidt voor de ziel. (Helmteeken een pronkende pauw; wapen uitgesleten.)

167. Dit graff hoort toe Dirck Cornelisz. de Waal.

In het kruispand:

168. De Rustplaats van de Heer Balthazar Antheunis anno 1708. (Wapens Antheunis en Van de Velden.)

169. 't Graff van Pieter Cornelisz. van Eyck. (Merk.)

170. Hier leyd begraven Maertge Dircksdr. van Adrichem is gestorven den 10 April anno 1651;

F. J. V. D.

171. Hier leyd begraven Willem Jansz. Graafmaker ende starf den 3 february anno 1545.

Op het koor:

172. Hier leyd begraven Jan Willemsz. van Blomendael den oude grafmaker ende starf den 2e September anno 1579.

173. Anno 1505 den 29 dag in September op St. Michielsdag starf Baertge Hendrik Jans burgemeester van Delft weduwe. Bid voor haar ziel. Pater noster.

174. Wapens Van den Heuvel en Meerman. (Opschriftuitgesleten.)

Tegen het hek van het koor in het kruispand:

175. 't Graft van Jacobus van Lodensteyn Cornelisz. hier begraven den 21 July 1639 ende Barbarajacobsdr. Duyst van Voorhout sijn huysvrou. Jacobus Duyst van Lodensteyn haar luyder soon hier begraven den 11 Maart 1641.

■ (Wapens Van Lodensteyn en Duyst.)

176. Hier leyt begraven Jacob Claas Jacobsz. van Bleiswijc.

177. Sepulture van Cornelis Francois Tas van Middelburch in Zeelant, burgemeester in zijn tijd der voorsz stad sterft 24 Augustus ao. 1585. (Wapen Tas.)

Sluiten