Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delft.

102

212. In 't jaar XVc ende starft Hubrecht Henrichsz.

die Backer Den III int jaer XVc XXX starft Agatha

Hubrechts wijf was. Bid voor die ziel.

(Wapen CornetsX3 visschen en vier kwartieren.)

213. Hier leyt begraven Hendrik Arentsz. starff op ten 7e februari ao. 1603.

214. Hier leyt begraven Cornelis Jansz. van Hout is gestorven ao. 1639.

215. A. V. K. 10 Augustus 1688 o. 41/, j.

216. Begravenisse vaMagdalena Adriaensdr. van Bleiswijck huysfr. van Nicolaes Bruynes van d. Dussëdie starff den 16 April 1610.

(Wapen: Gedeeld: I. Een hond; II. Van Bleyswyck en de kwartieren:

1. Een hond. 3. Twee beurtelings gekan-

teelde dwarsbaken.

2. Drie kepers. 4. Een beurtelings gekan-

teelde dwarsbalk, waarover een St. Andrieskruis.) (Vgl. De Wapenheraut 1918 blz. 207.)

217. Hier rust Hendrik Altman in zijn tijd Oost Indische captijn oud 42 jaar 4 m. 8 dagen, gebooren 26 September 1720 obiit 3 february 1763.

218. Rustplaats van Elisabeth Schrevelius huysvrouw van Hermannus Knollenburg.

Rustplaats van Theodorus Knollenburg huysvrouw starf 4 Mey 1717.

Sixtus van der Sanden starf 26 Januari 1729.

219. Hier leyd begraven Joris Jansz. van Ophoven sterf den le July anno 1645 oud 80 jaren.

220. C. W. B.

221. Den 12 february XVIc is in den Heer ontslapen de eerbare Elisabeth Fransdr. Camerlin huysvrouw van Arent Hendriksz. van der Burch ende leyt hier begraven.

Sluiten