Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delft.

105

In het timmerhok ten Z. van den toren:

237. Hier leyd begraven Jonkvrouw MargarietvanderDoes IHe priorinne van Coninxvelde en starf ao. XIIIIc IX den XXIJe dagh in Januario.

238. Jan Matthijszoon.

239. Hier leyd begraven de weduwe van Gerrit van Boersom int jaar onses Heeren 1610.

240. Hier leyt begraven Bastiaen Arentsz. Potenaer mit sijn kinderen. Bidt voor die ziele. 1501.

Binnen het hek van de tombe der prinsen van Oranje:

241. Graffsteede van den Heer Schalkius van Beefting schepen der stad Rotterdam overleden 1 April 1771 en bijgeset den 8 April 1771.

Vrouwe Maria van der Dussen overleden den 15e en bijgeset den 21 Maart 1770 waren te zamen in den echt verbonden den 2e Mey 1708 en desselfs dogter Maria Elisabeth van Beefting overleden den 17 Maart 1730.

(Met de wapens Van Beefting en Van der Dussen.)

Op wapenborden las men o. a.: (Vgl. ook Mdbl. Ned. Leeuw 1901 blz. 85.)

1. Georgius Reinhardus Widerholt a Weidenhofen, Rom. majestat. eques auratus, dominus in Pouderoyn, collonel et gubernator in Boekholt, obiit 8 february ao. 1648.

2. Johannis Gordonius dominus in Smidars et Scriban sub Caesaria majestate chilarcha orthodoxus gubernator aegrae imperatoris Ferdinando

2o a cubiculis Obiit Dantisci 17 Xbris a 1648.

3. De Hoog Edele gebooren Heer Lambert Willem van Portman lieutenant van den Heer major Bolt. Obiit 1 April 1673.

4. In het midden het wapen De Groot (Cornets) en 1645.

Sluiten