Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delft.

109

Het geheel is gedekt door een wit marmeren lijst, waarboven het wapen van Tromp, hem in 1639 verleend door Koning Lodewijk XIII van Frankrijk.

Het beeldhouwwerk van de graftombe is vervaardigd door Rombout Verhulst; het lijstwerk en de tropheeën en zeeslag door Willem de Keyser een zoon van H endri k de Keyser.

Vóór deze tombe tot aan den stoep, waarmede men in het noordertransept komt liggen de volgende zerken:

2. Den ingangk van het graf van den admiraal Marten Harparsen Tromp.

(De uitgekapte wapens Tromp en Teding van Berkhout.)

3. Het wapen Van der Dussen, uitgekapt.

Hier leyt begraven de Edelen Heer en Mr. Dirck van der Dussen in sijn leven burgermeester der stadt Delff starf den 19 Maart 1658. Nogh den Edelen Welgeboren Heer en Mr. Pieter van der Dussen in sijn leeven raad en oud burgermeester en bewinthebber van de Oost Indische compagnie alhier overleden den 14 April 1703 oud 70 jaren en 3 maanden en 20 dagen. Nogh den Edelen en Welgeboren Heer en Mr. Ewoutvander Dussen heer van Souteveen en Oostbaerendregt en in Middelharnasch, in sijn leven raad en oud burgermeester der stadt Delff en wegens deselve afgesonden in de Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, mitsgaders balliuw en dijkgraaf van den landen van Strijen, overleeden den 17 October 1729 oud 60 jaren en 9 maanden en 17 dagen ende Vrouwe Catharina Maria Vallensis vrouwe in Middelharnasch desselfs huysvrouw overleeden den 16 Januarij 1745 oud 68 jaeren 9 maenden en 2 dagen. Nog.de Weledele gebore Heer M. Nicolaes Ewoutz. van der Dussen heere van Oostbaerendrecht oud raed en oud president scheepen der stadt Dordrecht, geboren den 2 September 1718 en overleeden den 13 januarij 1770 en vrouwe Elisabeth Aletta Slicher desselfs huysvrouwe geboren den 9 februarij 1727 en overleeden den 20 December 1769.

(Vgl. Mdbl. Ned. Leeuw 1914 blz. 363 en 1915 blz. 116.)

4. GrafstevanReyer Franckenz. van der Burch starf oudt 59 jaren den 24 April anno 1649 ende desselfs huysvrouw Aeltien Arentsdr. van der Graaft starff oudt 81 jaarenden 6 April anno 1673.

Sluiten