Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delft.

(De wapens Van der Burch en Van der Qraaff en de kwartieren:

alles uitgekapt.)

5. Hier leyt begraven den É. Heer Eeuwout van der Dussen, ridder ende burgemeester der stad Delff starf den 16e May MDCLIII ende Juffr. Catharina van der Hoeff desselfs huysvrou starf den X Decembr. MDCLXVI.

(De uitgekapte wapens Van der Dussen en Van der Hoeff.)

6. Den ingangh tot de kelders van de familie van Van der Dussen.

7. Hic jacet Cornelius 'sGravesande Delfensis med. d. urbis patriae senator, scabinus, anatomes et chirurgiae praelector obiït 2 Decembr. ao. 1691 aetatis 60 cumconjuge Agatha van Schagen obiit 17 Julij ao. 1683 aetatis 44.

(Wapen: 'sGravesande (gevierendeeld, vier leeuwen;helmteeken een bos pauwenveeren) uitgekapt.)

8. Tgraff van Anthony Verschouw sterf den 4 December ano 1679 ende sijn huysvrouw Anna Claes Koertse van der Burghsdr. starf den 12en October ano 1669. Hier leydt nogh begraven Nicolaes Verschouw sterf den 6Maert en begraven den 11 Maert 1699.

(Wapens: Verschouw en Van der Burch uitgekapt.)

9. Het graft van Cornelis Soetens. (Wapens: Soetens en Onderwater uitgekapt.)

10. Sepulture van dHr. Pieter van Santen burgemr. deser stadt starf den 7 November 1658.

(Wapens: Van Santen en Spiering uitgekapt.)

11. Hier leyt begraven de Heer Jacob Pauw raet ende schepen deser stede Delft starf den 12 September ao. 1645 oudt 41 jaren.

(Wapen en de kwartieren:

Pauw Goeree Van der Chijs Hofdijk, alles uitgekapt.)

Van der Burch Van der Meer

Van der Hoeff Van der Burch

Sluiten