Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delft.

lil

12. Grafkelder van den Heer Cornelis van Staveren Ad risz. cassier van de Oostindische compagnie ter camer Delft gebooren

30 September 1735 overleeden en deszelfs huisvrouw

Catharina Rijnders Izaacsdr. gebooren 24 Janio 1746over-

leeden alsmeede Suzanna Geertruyd van der Burgh

gebooren 10 Janrij 1709 overleden den 18 Maart 1797 mitsgaders de kinderen van bovengem. C. v. Staveren & C. Rijnderste weeten Bastiaan van Staveren gebooren 30 October 1776 overleeden23Mrt. 1778. Willemina Cornelia van Staveren gebooren 20 April 1780 overleeden 24 Maart 1784.

13. Deese kleine grafkelder behoort bij en aan de nevensleggende graftkelder van den Hr. Corns. van Staveren.

Achter in het koor ziet men verder de graftombe van Elisabeth van Marnix opgericht door haren echtgenoot Karei Morgan ridder en gouverneur van Bergen op Zoom.

Deze tombe is opgericht ao. 1611, ra. 1655, ra. 1856.

Het piëdestal is van zwart marmer en op het midden daarvan leest men:

Ulustri serie longaeque ab origine gentis, Morgani hic coniux Elisabetha tegor, Marnixi soboles, quod non nescitur in orbe nomen, et invito tempore semper erit. ' Virtutum satis est uni placuisse marito, quod pro me loquitur tam preciosus amor. Links en rechts van het grafschrift zijn doodshoofden, waaronder gekruiste doodsbeenderen, tusschen vergulde korenaren uitgehouwen. Op het piëdestal ziet men drie liggende leeuwen van verguld wit marmer, welke een zwart marmeren zerk torsen, waarop een matras van wit marmer, waarop Elisabeth in wit marmer uitgehouwen ligt.

Links en rechts verrijzen op het piëdestal twee Korinthische zuilen, die een hoofdgestel van wit marmer dragen. Boven dit hoofdgestel ziet men het wapen Morgan, gedeeld met Ma mix, waaromheen vier kwartieren:

Marnix Ballieur Americourt Gryssen. Boven deze wapens ziet men het wapen Marnix in ruitvorm, vastgehouden door een eenhoorn. Aan weerszijden twee wapens i links van den toeschouwer:

Sluiten