Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delft.

112

Spangen, vastgehouden door een leeuw, Serff, vastgehouden door een griffioen; rechts van den toeschouwer:

Praat van Moerkerken, vastgehouden door een leeuw, Pouyes, (op blauw een zwarte keper, met een gouden vrijkwartier, beladen met een zwarten roodgetongden leeuw) vastgehouden door een griffioen.

14. Vóór dit moment ligt een zerk, waarop:

D. O. M.

Elisabethae Marnixiae V. N. Philippi Marnixii San. Aldegondani f, matronae generosissimae, uxori optimae castissimae, matri pientissimae dulcissimae Carolus Morgan eques tribm.

C. P. L. P.

Hieronder het wapen Morgan (gevierendeeld: I. op goud een zwarte griffioen; II. op goud drie aanziende zwarte ossekoppen; III. op rood drie zwarte' burchten, 2 en 1; IV. op zwart een roode leeuw) gedeeld met Marnix (op blauw een zwarte rechterschuinbalk, vergezeld van twee gouden sterren (5)) in ruitvorm. Aan weerszijden twee kwartieren: Marnix Ballieur (Op rood een

St. Andrieskruis van vair.) Americourt (Op rood een Grijssen (Op goud drie zwarte rechterschuinbalk.) zwarte kepers.) Vixi ut vivis, morieris ut sum mortua, anno CDDC. VIII. X Feb. relicta filiola patri, Anna Morgan.

Onderaan:

Lex universis est, quae iubet nasci et mori.

Tusschen dit monument en het gordijn van de preekkerk:

15. Sepulture van de Heere Arnout van Beresteyn. (Wapen en vier kwartieren:

Van Beresteyn Van der Graeff

Nicolai Bosschaert uitgekapt.)

16. Wapen uitgehakt

Sepulture van den WelEde Heer Jan Crans in leven oud

Sluiten