Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delft

113

goeverneur van Malacca overleden binne Delft den 26 van grasmaand 1780 oud 47 jaar en 16 dagen.

17. Twee uitgehakte wapens.

Hier leyt begraven Yacobus Schagen in sijn leven predikant deser stad obijt den 8 Yunij 1707.

18. Wapen en vier kwartieren uitgesleten.

Sparwou 1553. Hier leyt begraven Heer Vincent Willemszone va Sparwou pbr. en sterf de leste Novemb. ao. XVc LU. Hier leyt begraven Jan Willemszoon van Sparwou en sterf dëXXVII te Decembr. ao. XVc LI bidt voer die zielen.

19. Hier leit begraven Maritge Pieter Talincxdochter, Willem va Dij eken wedeuw en starf int jaer ons Heren MVc XXXVII de XV Decembris. Bidt voer haer ziel. (In het midden van den zerk een arm, die een lint vasthoudt, waarop de spreuk: Want het gaen en is niet als voor desen; in de hoeken de zinnebeelden der Evangelisten.)

20. Hier leyt begraven de Heer Pieter van Hoogenhouck in sijn leven borgemeester ende raadt deser stede stierf den 26 Januarij 1679 ende joffrouw Catarina van Ruyven desselfs huysvrou overleeden den 16 Junij 1695. [Pieter van] Hoogenhouck stierf 17 febr. 1673. M[aerten] v. Hoogenhouck sterf 4 Aug. 1680. Abraham [van] Hoogenhouck stierff 26 Octob. 1675. Clara [van] Hoogenhouck stirf 14Jan. 1681.

(De wapens Van Hoogenhouck en Van Ruyven en acht kwartieren, alles uitgehakt.)

21. Rustplaats van den Heer H. Koppiers overleden den 28 April 1823 oud 41 jaaren.

22. D. O. M. S. Leonardus de Voocht supremae curiae senator et Maria Santena (d. i. Van Santen) conjuges hoe sepulchrum sibi et posteris fieri voluerunt.

(Met de wapens De Voogt en Van Santen en de kwartieren: Voogt Van Santen

Huyssienbroek Meerman, uitgekapt.)

8

Sluiten