Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delft.

115

beatorum resurrectionem hic expectat.

Marito charo

Anna Hoogenhoeck

Abrahami fil.

hoe quale quale monumentum moerens posuit.

Sequar te dilectissime conjux.

(Vgl Mdbl. Ned Leeuw 1915 blz. 153/4 en de afbeelding in de collectie Van der Lely op de Kon. Bibliotheek te 'sGravenhage.)

30. 't Graf van Willem Symonsz. Decker.

(Het wapen Decker tusschen de wapens Van der Chijs en Van der Meer; alles uitgekapt.)

31. Henderik Verduyn.

32. Dns. C. J. Velse en Vr. E. van Os.

33. Sepulture van Joncheer Antonio Manrique in zijn leven heer van Maesdam.

(Wapens Manrique en Van der Chijs uitgekapt.)

34. Hier leyt begraven de Heer Franck Reyerse van der Burch, burgemr. deser stadt sterf den 1 September 1619 ende juffrou Agatha van der Hoeff sijne huysvrou sterf den 12 Augusti 1632.

(De wapens Van der Burch en Van der Hoeff uitgekapt.) (Vgl. Mdbl. Ned. Leeuw 1914, blz. 330.)

35. Hier leyt begraven Yda Dircxdr. va Heemskerckhuysvrou van Floris Jacobz. van Montfoort starf den 29eMey 1595. Henrick Dircxz. van Santen burgemeester va Delff starf den 30éMaert 1606. Helena Floris van Montfoertdr. staerft den 2 Januarius 1610.

(De wapens Van Santen, Heemskerck en Montfoort uitgekapt.)

36. Op een monument aan den muur:

Het wapen Welhouck (gevierendeeld: I. en IV. een paaschlam; II. en III. een van links uit ingekeperd schild; helmteeken: een paaschlam tusschen een vlucht).

Onderaan de wapens Van Lodesteyn en Spiering (gedeeld: I. drie spieringen boven elkaar; II. drie meerls, 2 en 1).

Sepulture van d'Heer Gerard Welhouc burgemeester deser

Sluiten