Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delft

118

50. Hier leit begrave Jan Jansz" Braber starf dë 5 April ao. 1566 en Garijtge JansdL sijn huysvrou en starf dë 4 December ao. 1557.

(Een merk in het midden en in de vier hoeken. In het midden: een door een dwafsstreep gekruiste haak op een drievoet;

Rechts boven: een schuin kruis in een driehoek tusschen de letters I. en C.

Links boven: twee ruggelings naar elkaar toe geplaatste hoofdletters K.

Rechts beneden: een stok gekruist met een gaffel tusschen de letters 1. en T. Links beneden : het merk tusschen de letters A. en I.)

51. 3. P. C. B. N.

52. Inganck tot het graft van de Hr. Hugo 'sGravesande.

53. Hier leit begravë Jacob Jansz. met van der Hout

sterf ao. 1610.

54. 't Graf van Cornelis Haexman. (Wapen uitgekapt.)

55. 't Graf van Joseph Bollina. Hier leyt begravë deselfs kleindogter Maria Anna Keetwijk geboren den 16 Julij 1750 overleden den 11 Juni 1752.

56. Een monument aan den muur.

De wapens Meerman (bovenaan) en De Bye (beneden). Voor soo veel groote deuchd, die ghij hem hebt betoont, U man Mari de Bij, Frans Meerman u beloont. Met dit seer droef geschrift; meer kan hij u niet geven. „Soo Godt wil" was u woordt; Hij sagh het u beleven. In alles wel gerust omschreumigh voor de Doodt. Geluckige vijf jaer, dien hij U deuchd ghenoodt. O leef veer wt het oogh, noyt buyten mijn gedachte Alhier wil ick met U den jongsten dagh verwachtë. Starf den Vlen October XVIc XXII. Oudt XXIV jaren. (Zie de afbeelding in de collectie van Mr. Vqn der Lely.)

Sluiten