Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delft.

123

69. Hier leyt begraven Pieter Willemsz. van Schie gebooren den 19 Februari]' 1630 en gestorven den 26 December 1702 ende Margarita Maartens van der Nulck zijn huysvrouw gebooren den 15 Maert 1630 en gestorven den 2 Junij 1700.

70. Grafstede van Mr. Gaspar Rudolph van Kinschot Gasparsz. heer van Nieuwerkerk, hoogbailjeu en dijkgraaff der stad en lande van Oudewater secretaris der stad Delft etc. gebooren den 26 October 1704 overleeden den 7 Mey 1748 ende Vrouwe Catharina Maria DEdel Philipsdr. gebooren den 11 Junij 1705 overleeden den 7 April 1752 waren te zamen in den echt verbonden den 29 Mey 1725.

(Wapens Van Kinschot en Dedel uitgekapt; het opschrift is vrijwel geheel uitgesleten.)

(Vgl. Mdbl. Ned. Leeuw 1915, blz. 150.)

71. Inganck tot het graff van Adriaen Boogaert heere van Beloys etc. [starff 5 Augustus 1619].

(De wapens Boogaert en Van Beresteyn uitgekapt.)

72. De grafstee van Direk Jacobsen van Voorburch, gestorven den 5 Mey 1638 out 78 jaer met sijn huysvrou CatherinaAdriaensdr. gestorven den 28 Augusty 1624 oud 61 jaer.

De Heer Adriaan Dircksz. van Voorburch veertigraad der stad Delft haar beyder soone obiit 28 Augusti 1664 oud 78 jaren. Nu toecomende Jacob Dircksen van Voorburch gestorven den 21 Mey 1642 out 58 jaer met C a t h a r i n a J a c o b s dr. van Voorburch sijn dogter die gestorven is den 5e April 1664.

(Wapens Van Voorburch en Adriaens (Graswinckel?) uitgekapt.)

73. De wapens Heinsius en Dedel uitgekapt en de kwartieren:

Heinsius Dedel V. Bliswyck V. Outheusden

Billettes V. Leeuwen

Fijck Spronck. Hier rusten Adriaen Antonisse Heinsius, raed en schepen deser stad geb. 25 Jan. 1615 obiit 15 Julij 1679 en sijn huysvrouw Maria Bruynsdr. Dedel geb. 14 December 1614,obiit6Maert 1692, met drie van haare kinderen.

Sluiten