Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delft.

128

99. 't Graff van Simon Adriaensz. van Groenewegen starf den 29 Maert 1629 en Hadewey Adriaensdochter van der Made sijn huisvrou starf den 6 Octobris 1624. Hier leyt begraven Adriaan SimonsT van Groenewegen starf den 24 Decembris anno 1603 ende Maria Woutersd. van der Burch sijn huysvrouwe starf den 23 April anno 1607.

1603.

(De wapens Van Groenewegen en Van der Burch en twee kwartieren uitgekapt.)

100. Rustplaets van R. Spieringh en zijne huisvrouw E. v. Bergen.

101. De rustplaets van Cornelis van der Burch Cornelisz. sterf den 4 October 1649 en desselfs huysvrou Elisabeth Franse Mesch obijt 23 Janu. 1673. En Christiaan van der Burch Cornelisz. geb. 13 Xbr 1631 obijt 18. 8br. 1709. En sijn Ed. huysvrouwe Elisabet van Steelant obijt 25 Mey 1660 en Margaretha Schoonhoven geb. 31 Mt. 1640 obijt 18 Aug. 1722 en Albertus van der Burch geb. 16 Api 1672 obijt 10 Yuly 1760.

102. Rustplaats van Christoffel van der Sluysinzijn leeven koster van de Oude kerk natus den 9 Yanuary 1689 is koster geworden den Hen Yanuary 1719 denatus den 3 Mey 1750 en Maria Liebergen desselfs huysvrouw nata den 2 April 1677 denata den 15 Maart 1750.

103. (Brokstuk.) Hier leit Hester de Coenens

104. Hier leyt begraven Dirck deHaen starf den 15 Desember anno 1637.

(Wapens De Haen en De Haas uitgekapt.)

(Dit opschrift leest men op een zeer vervallen steen en eenige meters ten zuiden daarvan op een nieuwen steen.)

105. Hier leyt begraven Maerten Michgiels Bogaert starf den Villen April anno MVIc XXXVIII.

(De wapens Boogaert en Van der Dussen uitgekapt.)

106. I. v. K.

Sluiten