Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delft

130

115. 't Graf van Johan de Molijn.

116. Hier leyt begraven Mariken Anthonis van Dijck sij sterf [den 25 January 1588. Hier leyt begraven Ewout Jacobsz. Brand sterf den 10n Decembris 1591 en Aeltje Cornelisdr. Hodenpijl sijn huysvrou sterf den 16 July 1623.J

(Wapen Van Dijck uitgekapt.)

117. Rust noch cleyne tyt ende verlossinghe is nae bije. Siet ick come haestelick. Coomt Heere Jesus.

Psal. 27.

118. Cornelis Engelbrechtsz. van Maeslandt met Sophia Matheusdor Engelbrecht Cornelis van Maeslandt rekenmr. der graeflicxheyt van Holtf starf an. 1574 den 16 Augusty.

Dr. Joan Basius raed van Zijne Xe van Oraengien H. Me starf ao. 1596 den 11 Sept. met Sophia van Maeslandt starf an. 1598 den 27 April. Baertgen Engelbrechs van Maeslandt sterf den 2 Aug. ano 1609 met Gerard Jansz Graswin c kei sterf den 5 Aug. ano 1627.

119. Sepulture van Hr Godefrid' D'Overschie starf den 3 Juny anno 1632 oudt 26 jaren.

(Wapen en de kwartieren:

D'Overschie Van der Houff

Adrichem Van der Burch,

alles uitgekapt.)

120. Twee wapens Van der Burch en Van Adrichem uitgekapt Hier leyt begraven Jan Reyersz. van der Burch sterf

den Hen July ao 1587 ende zijn huisvrouwe GeretruydaAdriaensd. van Adrichem sterf den 22 Novembr anno 1600.

121. Rustplaats van dHr Johan Verburgh gebooren den XXIIIen April XVIc drije en dertig ende overleden op den XlXen Juny XVIc negenentaghtigh alsmede desselfs moeder Joffrouw Elysabeth Adams van der Aa zar weduwe van De Heer Hendrik Verburch oud 82 jaar overleeden op den Xlen Mey XVIc een en 'tnegentich.

(Twee uitgekapte wapens.)

Sluiten