Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delft

131

122. .Hier leyt begraven Nicolaes Dichters oudt 37 jaereri sterf den 22 September anno 1652.

(Twee uitgekapte wapens.)

123. C. G. W. R. C. W. G. W.

' 124. Sepulture van Cornelis Lambrechtsz van der Wel oudt burgemeester deser stat Delff starf den 20en Novembris anno MVIc XXI ende Crystina Pieters van Dijck sijn huisvrouwe starf den ao MVc LXXXXII ende van Elysabeth

Cornelisdr. van der Well huysvrouwe was van Daniël Gerritssoon van der Buys cornet sterff den Xlill May ao. XVIc XXVII.

125. Graffstede van de Hr. burgr DirckvanderLee. Den 21 Mey 1673 hierin begrawe de Hr. Huybertus van der Leeden 1 April 1676 hierin begraven de Hr. Burgemr. Dirck van der Lee. Den 1 Mey 1690 Jufe Aletta van Well weduwa wijle de Hr. Burg. Dirck van der Lee. Den 10 Mey 1700 hier in begraven de hr. Mr. Gijsbertus van der Lee ende Heindrie k van der Lee in sijn leven regent van 't caretaathuys bedient 36 jaren sterf den 10-Maart 1705.

Wapen Van der Lee.

(Vgl. Mdbl. Ned. Leeuw 1914 blz. 327.)

Volgens Timareten las men hierop ook: Den 21 May 1701 alhier noch in begraven Juffrou Anna van der Lee wedu. van zal. Nicolaes vanRijckin zijn leeven drost tot Waelwijck; m. i. is hiervoor op deze zerk geen plaats geweest.

Nog midden op het koor:

126. Rustplaats van d'Heer Pieter Adryaensz Croeser in zijn leven raad en vroedschap midtsgaders out burgemeester deser stadt sterf den 9 Ataert 1677 oudt sijnde 83 jaren ende desselfs huysvrouw Joffrou Johanna Claes Verburghsdr. sterf den 25 September 1671 oudt sijnde 69 jaren.

(Vgl. Mdbl. Ned. Leeuw 1914 blz. 329.)

127. Het wapen Dierkens en de kwartieren: Di«kens Schuylenburch Walens Van Vliet Parmentier Van der Wielen Vivien Van der Catner.

Sluiten