Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delft.

132

Hier legt begraven Mr. Nicolaas Dierkens heere van Buvignies raad en scheepen der stad Delft &a &a obiit XV febry MDCCLI.

Hier legt begraven

en deszelfs huisvrouwe Anna Maria van der Goes obiit IX Febry MDCCXCII.

In het noorderkruis:

128. Het wapen VanderAa(op zilver drie roode dwarsbalken) in ruitvorm en vier kwartieren, alles uitgesleten.

Hier leit begrave" Agniesgen Vranckedr. van der A die gewest is een ghetrouwe moeder van desen convente ende starf op den Ilden dach in Maert ao XVc LXIIII. Bit voer haer ziele.

129. Hier rusten in de hoope der zalige opstanding vrouwe Eva Justina van Schweinitz gestorven in den ouderdom van 92 jaaren en 8 maanden, zijnde gebooren den 3 April 1697 en overleeden den 10 December 1789 en derzelver egtgenoot Sebald Godfried Manger leeraar in de Nederd. Herv. gemeente dezer stad, gestorven in den ouderdom van 91 jaaren en 7 maanden zijnde gebooren den 12 Augustus 1703 en overleeden den 7 Februari 1795.

130. Het wapen Van Bleyswijk uitgekapt tusschen fakkels en een doodshoofd met gekruiste doodsbeenderen en een zandlooper met een sikkel.

Hier legt begraven Heer Dirk van Bl ei zw ijk Heeren Ever tz. burgermr. der stadt Delft etc. geboren aldaer den XXVIII Decemb. 1639 gestorven tot Middelburg in Zeelandt den XI Septemb. 1681. Evert van Bleyzwijk hr. Francoz. geboren den XXVII Septemb. 1672 gestorven den XII Novemb. 1692. Hester van Bleizwijk Hr Francozdr. geboren den XI Maert 1681, gestorven den 2 April 1694. Maria van Bleizwijk Hr Francozdr. geboren den XXVI August. 1676 overleden den IIII Maert 1696. Margareta Catarina van Bleizwijk Hr Francozdr. geboren XX Febru. 1695 overleden den X1III Maert 1696.

Sara van Bleizwijk Hr Franco'sdr. geboren den IIIJanuary 1674 overleeden den XI Mey 1709.

Evert van Bleizwijk Hr Francoz. geboren den 26 Juny 1693 overleeden den 8 October 1715.

Sluiten