Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delft

133

Magdalena van Bleizwijk Hr Francosdr. geboren den 25 Maart 1686 overleden den 28 November 1716. (Vgl. de Wapenheraut 1918 blz. 203 en 204.)

131. Twee wapens uitgekapt.

T. Graff van Johannis de Bries Jacobz. gebooren 14 April '"1620 gestorven 10 September 1698 ende Margaretha van Velsen Philipsdr. sijn huysvrouw gebooren 25 Juny 1617 gestorven 11 July 1689.

132. I. B.

133. 't Graff van Daniël van der Bruggen. Hier leyt begraven Frans Fransz. van der Brugge sterf den 17 October 1665. (?)

134. Een brokstuk:

Hier leyt begraven Anna Henrick Buggedr. sterff den lOen Mey anno 1613.

135. Elisabeth Dirksdr. huysvr. van Matthijs Janz. de Been starf 10 October 1615.

136. Hier leit begrawe Jan Aper Melisz. sterf den XI dach in January ano XVc LV. erTChristyna Claes van Dijcksdr. huysvrou van Jan Aper Melisz. sterf ao XVLI den XI dach in Octobris.

En Hadewey Jan Aper Melisz. huysvrou van Adriaen Arlewijnsz. en starf den V Augusti anno XVc LI.

(De wapens Van Melisdijck en Van Melisdijck gedeeld met Van Dijk uitgekapt.)

137. Twee uitgekapte wapens (Van den Bergh en Van der Graeff).

Hier leyd begraven Pieter Wolphersz van den Bergh starf 27 October 1658 oud 74 jaren en Aeltgen Albrechtsdr. van der Graeff starf 13 October 1671 oud 77 jaren.

138. Een merk de 4 gewend op een drievoet; helmteeken een vlucht. Hier leyt begravëlsack Cornelisz. Pos huickmaker van Delft starf op den sesten November 1604.

Sluiten