Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delft

135

stierf den 28 Maart 1741 ende desselfs huysvrouw Anna Catharina Dacquet geboren den 25 July 1675 sterf den 30 Mey 1762. (Vgl. Mdbl. Ned. Leeuw 1914 blz. 370 en ibidem 1915 blz. 224.)

145. Hier leyt begraven Juffr. Machtelt van Bleyswijk Evertsdr. huisvrou van de Hr. Hu go 'sGravesande geboren den 6en Sept. 1638 gestorven den 29 Juny 1665.

(De wapens 'sGravesande en Van Bleyswijk en de kwartieren:

'sGravesande Bleyswijk Van der Dusse. Hogenhouck, uitgesleten.)

146. Wapen uitgekapt. Hoop is Lijdens troost.

Hier leyt begrave Cornelis van der Hooghe Arentsoon hooghe heemraedt [van Delfland in sijn leven en starf den negende" Aprilis anno MDXXXV bidt voer zijn ziele].

147. De wapens Van Coolwijken Brasser en de kwartieren: Van Coolwijck Brasser Grebber Ylens

uitgekapt, evenals twee wapens boven het opschrift.

Hier leyt begraven de Heer Mr. Adriaen van Coolwijck in sijn leven ontfanger generael van de ecclesiastycke goederen, raet, schepen ende tresorier deser stede, starf den 27 July 1637 ende sijn huysvrouw Joffrouw Livina Brassers starf den 16e December en burgemr. van Delf mitsgaders bailliuw en dijckgraef van Delfland sterf den 29 November 1688. De Heer Johan van Coolwijck in sijn leven seryant mayoor van een regiment infantrye ten dienste deser lande sterft den 25 October 1694.

(Vgl. Mdbl. Ned. Leeuw 1914 blz. 327 en 328.)

148. 't Graf van Daniël de Leeuw en sijn huisvrouw A1 ida van der Neer.

149. Hier leyt begraven Sacharias Lambrechsz. Paspoort sterf den 2 November 1638 ende sijn huysvrow Trij n tge Arens van Puffvliet sterff den 6 Maert 1647.

(Het wapen Paspoort uitgekapt.)

150. Hier leydt begraven Adriaen Bouckhout gestorven den 12 November 1706 oud 57 yaer 9 maenden en 15 daagen ende Hendrick Korff sterff den 27 Juny 1732 out 76 jaaren en 10 maanden. Nogh legt hier- begraeven Johanna van Fr ij torn

Sluiten