Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delft.

136

eerst huysvrouw van Adriaen Bouckhout en laest van Heyndrik Korff sterff den 8 Maart 1740 oud 78 jaren 2 maenden en 5 dagen.

151. Sepulture van Jan Cornelisz. Ver burgh brouwer in de

clock sterf den ende van Annetge Qerritsdr. Verdelf

sijn huisvrouw sterf den ....

(De wapens Verburgh en Verdelft uitgekapt.) Een klok in een ovaal.

152. Het wapen Van Schilperoort tusschen de letters P. T. en S. O.

Hier is begraefven Jan Claesz. Baicker starf ano XVc XXIIII de XVIII January ende Engel Aria és docht. si[ huysvr. starf ano XVc XLVI de_IX April.

Noch leyt hier begraven Michel Jan Dircksz. sterf ao. XVc XXXVI den XXIX January.

Den II Juni ao. MVc L sterf Harman Jans. leyt in der Nye kerck begrave. Hier leyt begravë PieterTeuniseSchilperoort starf den 20 April 1649.

153. Hier leyd begraven Geertruy Onderwater weduwe van Nicolaes Gael starf den 5 Maert ano 1653.

(Wapens Van Melisdijck en Crusert uitgekapt.)

154. Hier leyd begraven Agniesge Jansdr. van Santen oud 10 jaren sterf den 14e July 1601.

(Wapen doorsneden: boven drie eendjes; beneden drie koolplanten (?); helmteeken een pronkende pauw.)

155. Hier leyt begraven den ouden en rechten Evaert Lodenstein van Leiden bestevader van Harman de RidtHelyasz. gerust ontren anno 1511. Hier leidt begraven Geertgen Floris de huysvrowe van Harman de Rijdt Heliasz. en is gerust den 17 Octobris anno 1611.

(Wapen uitgekapt; 2 P. 5 G.)

156. |. V. H. 1786.

157. Hier leyt begraven Cornelis Arentz. Gijblandt sterft den 19e Maart ano 1634.

(Wapen uitgekapt.)

Sluiten