Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delft.

137

158. Hier leyt begraven Jacob Aelbrechts van der Graeff sterf den 24 Mey anno 1641.

(Wapen uitgekapt.)

159. Catharina Spronk huisvrou van Salomon gestorven den 11 September 1697. Christina Spronk huisv. van David Broers overleden 23 July 1700.

160. Hier leyt begraven De Hr. Anthony van Bronckhorst starf den len November 1670.

Dominee van Vianen rustend predikant.

161. Hier leyt begven Mateus Olyersz. va dr. Ho we starf ano XVc XLIIII den IX februvarius en sijn huisvrou Martgenjacops dochter starf ao. XVc LI dn XXI November. Bidt voer die zielen. Hier leyt begraven Cornelis Huygensz van Rijck was out 79 jaeren ende heeft op sijne achtien jaren met sijne vader Huich Huigensz. van Rijck geweest tot Jerusalem en starf den 28 Mey 1623. Hier leyt begraven Jan Huygensz. van Rijck in zijn leven brouwer in de Witte Leeu sterf den 13 Maert 1625.

(De wapens Van der Houve en? uitgekapt, tusschen de letters T en M; een merk en een Jerusalems-kruis.)

162. Hier rust Juffrou Johanna van Noorde overleeden den 17 Augustus ao. 1718. (15.)

163. Hier rust/Dirk Scho 11,/die ruim twe meer als/ sestig jaaren bezielde /'t klokkenspel en 't/Nieuwkerks orgelwerk;/ Sijn leeftijd wierd be/perkt als ses en tagtig / waren, 't Onsterflijk / leeft omhoog en 't/ sterflijk dekt dees serk. /

Obijt 31 Maart 1727.

Hier legt ook begraven/desselfssoon Huybertus/Cornelis Schol 1 in sijn /leven meede organist en/klokkenist van de Nieuwe/kerk alhier overleeden/ 12 Junij 1741./

164. Siet hier de plaets van rust Van die zijn levens lust

Was deucht met vreucht te soecken; Het lichaem leydt hier doot De ziel in Abrhams schoot; Zijn geest leeft in zijn boecken.

Posuit A. Rom.

Sluiten