Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delft.

140

In den noordtrans:

178. Hier rust Jacoba Catharina van der Burgh geb. 20 zb. 1683 en overleeden den 14 Feb. 1755 en Cornelia Margaretha van dr Burgh gebn 28 Septr 1680 en overleeden 30 April 1759 en Johanna Maria van der Burch gebn 16 Septemb. 1678 en overleeden 15 February 1768.

Het wapen uitgekapt, waaronder:

Van der Burch.

179. Inganck tot de kelder van V a n d e r B u r c h gemaekt ao. 1737.

180. V. D. B.

181. [Hier leyt begr]aven Quierin [van Borselen] ende Aeffgen [Duyst] 1587.

182. P. P. W. (2 P. 7 G.)

183. 'tGraff van Symon en Engebrecht Doncker.

184. Den Er ount Achtbaren [voer]nemen man Edlleff[Bro]eders aut [Nor]dtstrande is sijn soon [Broe]deris Adoltys tot Delft in Hollandt sallick gestorven den 15 Appriel na middaech. Dem Godt genadych sij ende is out gewest 21 jaer anno 1613.

(Wapen, uitgekapt, gedeeld: L een half rad; II. een halve lelie.) (Een merk.)

185. Hier leyt begraven CorneliB de Bye Corneliszoon starf den 11e Mei 1599 en Marri tgen Gerritsdocht. zijn huysvrou starf den XXVIJe December 1578. LijsbetCornelisdocht. haar luyder dochter starf de Ve October 1602. Haer dochter Trintge Cornelis sterf den 27 Februwaris 1630 ende haer dochter Neeltge Cornelis sterf den 24 Janewaris 1645 ende haer soon Cornelis de Bye Cornelis sterf den 4 Apryl 1636 ende sijn huysvrou Thuentge Floris sterf den 8 Yuly 1624.

B. v. d. S.

186. Hier legd begraven Barent van Edenburg gestorven den 25 Mey 1725 oud 57 jaren en Geertruid Voorstad zijn huisvrouw gestorven den 4 August. 1728 od 66 jare.

Sluiten