Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delft.

141

187. Graf van Jan Lans velt. (Drie uitgesleten wapens, waarvan twee ruitvormig.)

188. [Hier leyd begraven] Willem Jacob overleden op den 8 October 1738.

(Wapen Heemskerk uitgekapt.)

189. Hier leyd begravë Sasbout Dirckzoen ende starf de lOen Octobris ano 1508 en ano 1538 den Hen July starf Magtelt Jans dochter Sasb o u t D i rc kzoens wedewij. Bidt voor de zieke, (sic!)

(Het wapen Sasbout uitgekapt.)

Ao. 1573 dë 20 Maert ruste Ja Sasbout Dircxz. hier begravë Sepulture van Aeffge JansSasboutsdr. sterf den lillen Janewary anno XVIc ende VIII, ende van Ytge Jan Sasboutsdr. sterf den Ven Maert anno XVIc ende XV.

190. Sepulture van Sasbout Jansz. Sasbout starf den 10 Decemb. ao. 1588 en Michiel Sasbout sterf den 8 Maart ao. 1610.

(Twee wapens uitgekapt.)

191. M. Munts. W. v. d. Bos. 1798.

192. Hier leit begravë Trijntge Gerretsd. Prot sterf ao. 1599 dë 25 Julij.

Dits Geerit Joppensz Proots graf. (Wapen Proot uitgekapt.) Zijn moeder Geertgen Govertsd. is begraven op den 5 Mey ao. 1606. In vrede moete se ruste.

193. D. O. D.

194. Hier leit begraven Cornelis Woutersz. van Burch sterf ao. 1574 dë 25 Octob. en Engel Cornelis haer sone sterf ao. 1594 de

[en sijn huysvrou Marytge Engelsdr. starf ao. 1574 de 28 October]. (Drie wapens uitgekapt.)

195. 't Graf hoort toe Jan Arentsen van Couwenhoven. 1665.

196. Hier leit begravë Joachim Lambrechtsz. van der Hulst ende starf den le Augustus anno 1602 en Quintimna

Sluiten