Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delft.

143

het gebied zijns vaders 1488 wiens wijve was Margaretha van Tettrode.

Franck Pieter Arendsz schout en na burgemeester deser stad eerst bailjeu, dijkgr. en hoogheemraad van Delfland starf 1554 met Clara van Berendrecht sijn wijf 1558.

Joost Franckensz. starf 1585; zijn wijff was Magteld van der Dussen Cornelisdr. starf 1560.

Mr. Arend Frankensz. licentiaet in de regten, hoogheemraad van Delfland en secretaris deser stad, die het vernieuwe dede starf 1596. Zijn wijf was Clara van Sparwoude Jansdr.

Willem Frankensz: secretaris des Konings in den Hove van Holland starff 1594.zijn wijff was Anna Sandeling Arentsdr. starf 1568.

202. Hier leidt begraven Lysbet Evers huysvrou van Gerrit Jans van Ooste starft den 8 Julius anno 1637.

Hier leyt begraven Gerrit Janse van Oosten sterf den 12 Feberwary 1655.

203. Hier rust Adriaan Jan Hoekwater geboren 28 October 1771 overleden 5 Maart 1818 in leven lid van den raad der stad Delft, weesmeester, regent van het oude en nieuwe gasthuys, kommandant met den rang van kolonel der schutterij. Hij rust, die in den loop van weinig vlugge jaren

Den arbeid van een man van grooter leefkring deed, Volijvrig in zijn werk en moedig in gevaren; Tot ieders hulp bereid, begaan met 'snaasten leed; Een vriend van land en stad; voor zijn gezin een vader, Verbond hij liefde en pligt en trouw en deugd te gader. 3

18-18. Dr. A. van Stipriaan Luiscius.

5

204. D. G. H. T. Jan van Seyst 1776.

205. Twee wapens, Van der Burch en Van der Meer uitgekapt.

Hier leyt begraven Reyer Hendricxz. van der Burch starf den XXVIII januari anno MVc LXV ende Clara Vranckend. van der Meer sijn huysvrow starf den X May anno MVIc II. (21 P. 7 G.)

Sluiten