Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delft

145

215. In den muur ziet men het monument voor Leeuwenhoek. Op een piëdestal staat een omkransd doodshoofd van wit marmer; aan weerszijden daarvan twee bollen, die een obelisk dragen. Bovenaan het portret van Leeuwenhoek en daaronder:

Piae et aet mem.

Antoni i a Leewenhoek, Reg. Angl. societ membri, qui naturae penetralia et physices arcana mi croscopiis ab ipso inventis

et mirabili arte . fabricatis, assiduo studio et persecutatione detegendo et idiomate belgico describendo de toto terrarum orbe optime meruit. Nat. Delph. XXIV Oct. A MVIc XXXII, ibidemque denat. XXVI Augusti ao. MVIIc XXHI. Boven dezen naald bevindt zich een witte vaas, waaruit een vlam komt. De obelisk is besloten in een nis, op de pilasters daarvan zijn twee Romeinsche lampen aangebracht en in den boog is een omsluierd vrouwenhoofd. Onderaan leest men:

Patri charissimo hoe monumentum filia Maria a Leeuwenhoek moerens p. T. Jelgersma inv. G. van der Giesen fee. 1739.

216. Voor het monument ligt een zerk, waarop:

Hier rust Anthony van Leeuwenhoek, outste lit van de Konincklijke sosyteyt in Londe, gebooren binnen de stadt Delft op den 24 October 1632, en overleeden op den 26 Augusty 1723, out sijnde 90 jaer, 10 maende en 2 dagen.

10

Sluiten