Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delft.

14?

221. Van Anckeren.

Het graff van Hendrik van Anckeren en Maryd Bons toe zijn huysvrouw 1687.

Marya Bonstoe Jacobsdr. oud 67 jr. overl. 21 Jan. 1717. Amasia van Anckeren oud 32 jr. overl. 8 Oct. 1717. Hendrik van Anckeren oud 72 jr. 9mn. overl. 17 Mey 1723. Louisa van Anckeren oud 32 jr. overl. 20 October 1757.

Louisa Bockwout huysvr. van Yacob van Anckeren oud 53 jr. 10 m. overl. 8 Aug. 1759.

Jacob van Anckeren oud 76 jr. 2 m. overl. 17 Maart 1762.

Johanna Clasina van Anckeren overl. 8 Nov. 1771 oud 22 jaar en 8 m. Johannes Alarinus Kok overleeden den 12 Febi- 1777.

222. Hier leyt begraven Jan Dirck Harpaz van UtëBrouck starf ao. 1559 de 15July en sijn huysvrou Adriana[Dircksdr. van Bleiswijck, die starff ao. 1543 dë 27 February. Hier leyt begrave Dirck Jansz. van Uttenbroek starf anno 1596 den 17 January.

Anna Pietersdr. van der Burch sijn huysvrouw starf anno 1597 den 4 April.

Hier lijt begraven Dirk Harpaz Uttenbroek enjohanna Cornelisdr. sijn huysvrouw.]

(Het wapen Van Uttenbroek en het alliantiewapen Uttenbroek X Van der Burch en vier kwartieren:

Uttenbroek UttenbroekX Van der Burch

Bleiswijk Van der Does.

223. A. O. M. en een merk.

224. C. W. S.

Onder de hooge banken'aan de zuidzijde:

225. Hier leit begraven Cornelis Franchoys van Bodegom starf den 14 January 1585 ende Maria Cornelis Wttenbroucxd. sijn huysvrou starf den 2 Mei anno 1613.

(De wapens VanBodegom en Van Uttenbrouck uitgekapt.)

226. Hier leit begraven Janneken Reyers van Outhoeck huysvr. van Vincent de Knuyt sterf den 21 februweanno 1650 ende 8. Symon de Knuydt sterf den 4 December ao. 1652

Sluiten