Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delft.

155

286. Het graff van Leendert van Dam.

287. Rustplaets van Abraham Cornelis van Schie en sijn huysvrou Cornelia Jansdr. van Lantsvelt en sijn zoon Cornelis Abrahamsz van Schie is gebooren in den jaare 1684 den 12 July ende is gestorven den 27 febr. 1693.

288. Hier leyd begraven Maarten Jansz. Hoogenhouck, starf 24 July 1613 en Catharina Adriaansdr. van der Dussen zijn huysvr. starf 17 feb. 1617.

(Met de wapens Van Hoogenhouck en van der Dussen.)

289. Sepulture van Nicolaes Tristam, die overleden is den 15en Juny 1609 en Joris Claesz. Tristram starff den 16 Augustus 1613.

(Met de wapens Tristram en Vockestaert.)

Onder het orgel:

290. Dit graf hoort toe Dirk Wibbert.

291. Hier leyd begraven Michiel Cornelisz. van den Ring starf den 7e September anno 1603.

(Wapens Van den Ring en Heemskerk.)

292. Het graf van Jeronimus Jacobsz. de Leutering in

zijn leven backer in 't swarte paard sterft den endeNeeltje

Pietersdr. van Adrichem sterf den 5 December 1616; zijn moeder Grietje Jeronimusdr. sterf 20 Augustus 1623; Maria Jeronimusdr. de Leutering starf 20 April 1652; zijnzoonszoon Frans Jacobsz. de Leutering starf 25 Juny 1652; zijn huysvrouw Jacomyntje Jansdr. van der Swalu sterf 5e Maart 1653. Jeronimus Jacobuszn. de Leutering.

door ouderdom swak en teer

verwagt uytkomst van den Heer,

Amen, der Heyrschaaren,

die mij zijn Goddelijke kragt zal bewaaren.

(Met het wapen de Leutering.)

293. De rustplaatse van Joost van Lodenstein Cornelisz. in zijn leven Burgemeester der stad Delft obiit 21 April 1660, oud zijnde 76 jaaren en Maria van Voorburch Dirksdr.

Sluiten