Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delft.

161

329. 't Graf van Ewoudt Everts van Bleyswijk, in sijn leven burgemeester deser stad, overleeden den 20 October ao. 1657 ende Maria Heyndricxdr. van der Meer sijne huysvrou sterf den 15 October anno 1644. Hier leyt begraven den WelEdelen gebooren Heer Ewout van Bleyswij k oudt burgemeester deser stad en raat ter admiraliteyt in Zeelandt, overleeden den 9 Mey 1723 oudt 72 jaren ende ruym een maandt.

u,(V?L ^Mdbl- Ne(L Leeuw 1914 olz- 364 en de Wapenheraut 1918 blz. 154.)

330. Hier leyt begraven Gilles Grommé geb. 20 Jan. 1631, overleden 16 Aug. 1684 en Agatha van Lodesteyn zijn huisvrouw geb. 7 feb. 1622 overleden 14 Nov. 1688. Justus Keyser overleden 29 Mt. 1694 en Johannis Keyser in sijn leven capitain van de schutterij deser stad overleden den 7 Mt. 1707.

(Met de wapens Keyser en van Beyeren.)

331. Opschrift uitgesleten. De wapens Boogaert en Van Santen.

332. Dit graf komt toe Huigh die Bloot wonende op Schie anno 1518.

333. Alliantiewapen VersteynenCouwael.

334. Hier leyd begraven die Eerwaarde Liedewey Michielsdr., de huysvrouw vanjanjansz. Sasbout en starf 20 December 1560. Bid voor de ziel.

(Met de wapens Sasbout en Van der Houff.)

335. 't Graf van Sybrand Ariensz. Balckenendestarff den 11 Febrüary anno 1627 en leyd hier begraven. NogJanMatthijsz. de Been van Wena starff den 7e December anno 1639. En Maria Nicolaesdr. van der Lucht haar beyder huysvrouw starf 1643 den 24 December.

Stervende zult gij leven en Christus is U Heer. God zal ook geven, te sterven nimmermeer.

336. Hier leyd begraven Sophia Apersdr. van der Houven huysvrouw van Mr. Dirk van der Wol ff, president schepen tot Rotterdam out 96 jaren starff ao. 1637.

11

Sluiten