Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delft,

165

Men ziet er beiden levensgroot op uitgebeiteld, voorts de wapens Portugal en Oranje Nassau, met dit opschrift: Don Emanueli Portu galliae, Algarbiae, Indiarum, Lusi-

[tanarum

principi, et haeredi legitimo Don E m a n u e 1 i s itidem Portu-

[galliae,

Algarbiae, Indiarum, Lusitanarum principis et haeredis filio Don / Antonii coronati Portugalliae, Algarbiae Indiarumque regis / nepoti Don Ludovici dePortugallia, filii regis E m a n u e 1 i s primi / ex legitimo conjugio abnepoti. Regale monumentum posuere / moerentes principes sorores, principesque gnatae in spem / gloriosae resurrectionis per Jesum Christum animarum / et corporum Redemptorem. CDIDCLXVI.

Op het orgel leest men:

Organa psallentum moderentur cantica sed tu suscipe vota Deus nostraque corda trahe aures incassum permulcet musica nostras. Mens nisi plena Deo concinit interius. Annuentibus ampliss. D. D. hujusce urbis Goss. pneumaticum hocce organum faciendum, pulsandum, sartum tectum habendum aere suo curavit Francais Le Boindre A. D. MDCXCIX aet. LXXX. refectum A. D. MDCCCLXIX.

Ned. Herv. Kerk te Dirksland.

Men ziet in deze kerk de volgende zerken met opschrift: In den muur van het koor: 1. Hier rust het lighaam van Yohannis van der Kemp in sijn leven ernstig en getrouw dienaar Yesus Christus' in dese gemijnte te Dirckslant gestorven den 17 November ao. 1718 out sijnde 54 yaren.

Want ik weet mijn voorlosser

leeft en Hij sal de laatste

over het stof opstaan en

als sij na mijne huyt dit

doorknaagt sullen hebben,

Sluiten