Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dirksland.

167

6. Hier leyt begraven Coernelis Witten hij sterf op den X September anno 1618.

Hier leyt mede begraven Jobus Witten sterft den 2September 1650.

Hier leyt begraven die eerbare Maria Cornelis Wittens de huysvrouwe van de Heer Dijckgraeft Gerbrant Dimense Hoogewert sterft den 15en Augustus anno 1667 ende oudt sijnde sestigh jaeren.

(Wapen: drie bollen, 2 en 1.)

7 huysvrouwe va Jacobs Geerit Breman

8. Hier leyt begraven de eerbare dochter Sara Gabriels out sijnde 21 jaren ende sterf den 8 Juni ano 1650.

Op drie koperen kronen ziet men negen wapenschildjes, elk beladen met drie golvende dwarsbalken, vergezeld van drie arendsklauwen 2 en 1.

Op een koperen haardklep*- Present van kerkmeesters ter gedachtenis van het IHe eeuwfeest der Hervorming 1817.

Op een steen in' den buitenmuur van den toren:

Int jaer MCCCCLXXXVIII.... Jan Jansz. de erste steen.

(Vgl. Beschrijving van Goedereede en Overflakkee door B. Boers

Men ziet in deze kerk nog twee monumenten in den muur: 1. In de voormalige Drenckwaertskapel:

Het wapen Van Segwaard tusschen twee vazen en de kwartieren:

blz. 148.)

Augustijnerkerk te Dordrecht.

Segwaard Wenssen De Witt

Egmond van de Nieuburch

Alblas

Slingeland

Slingeland

Swaanenburch

Crayesteyn Beveren Nes Oem

Van dr. Meulen Muys van Holy Loo

Heermans

Sluiten