Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dordrecht

170

Dumque rnunia haec obiit praepotentium federatae Belgicae ordinum

ter ad reges legatus: bis ad Serenissimum magnae Brittanniae regem Jacobum: a quo virtutis ergo eques auratus creatus est. Atque iterum legatus ad Christiernum IV Daniae regem postea autem supremae in Hollandia curiae senator designatus et ad Serenissimam Venetorum Remp. legatus prope per quinguennium: unde patriae suorum amore diu desiderata, saepiusque postulata redeundi accepta potestate VIII Aug. an. MDCXXVII redux jucunda liberorum amicorumque gratulatione summoque civium applausu exceptus (heu breve gaudium) die XVIII ejusdem mensis ingenti suorum ac civium moerore terras reliquit Annos natus LXII menses III dies XV.

Onder den planken vloer liggen nog twee zerken: 4. Het wapen Maten en de kwartieren:

Maten Van der Beeck

Kivit Van Hellemont.

Hier

onder rust den Edelen Agtbaren Heer Adriaan Maten in sijn Edelheyds leven commandeur van Malabar, Cannara en Wingurla, van Batavia als admirael en opperbevelhebber van XVII kloeke en seer rijk gelade retourschepen in desen landen overgecomen op den XXX Juny MDCCXXXVII sterf den XXII Februarij MDCCXXXVIII out sijnde Lil jaeren XI maenden.

(Deze data vermeld in Dordracum illustratum I blz. 301, kloppen niet met die opgeven op blz. 44 van Het klooster en de kerk der Augustijnen te Dordrecht door J. L. van Dalen, overdruk uit Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom van Haarlem.)

Sluiten