Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dordrecht.

171

5. De uitgehakte wapens De Geer en De Neille.

Icy gist Honorable Loys de Geer bourgoys et marchand q.

'trespassat 1. 28 D'Octobre ao 1602 et vertueseJehenD'Eneille

son épouse qui trespassat le

(Zij f te Dordrecht 30 December 1641; vgl. Ned. Adelsboek 1913 blz. 372. Het is eigenaardig, dat Loys, die volgens het Adelsboek van ridderlijken bloede is, bourgoys wordt genoemd.)

Ned. Herv. Kerk te Dordrecht.

(Groote Kerk.)

Men ziet hier de volgende grafschriften:

A. Ook vermeld in de Ned. Heraut II. blz. 248. Op het koor:

1. Mr. Ocker Gevaerts Hn John zn gebr. 26 Febr. 1731 ao 1753 griffr dr grtt ds Munte vn Holld, 1756 in den achten te Dordrecht; 1762 lid vn het coll. der XL aldaer; 1765 leenmn vn dn lande vn Voorne; 1766 raed in de vroedschp en schepen der std Brielle; 1770 penningmr dr grote visscherije; 1772 Burgemr dr Voorn, std ; 1775 raed en rentmr generl van Voórne en de Beyerlanden; 1790 gec: de raad v. Holland.

Hierboven het wapen Gevaerts in wit marmer met aanzienden helm, dekkleeden, wrong, en een blokje van het schild tusschen eene vlucht tot helmteeken; onder het schild plooit zich een lint, waarop het devies:

Per tot discrimina rerum.

Dit blazoen is evenals de in marmer uitgevoerde kwartieren met linten bevestigd aan een marmeren snoer van eikenblaren. De kwartieren zijn als volgt geplaatst: Gevaerts Briell -VanderWaeyen De Witt Brandwijk Beaumont -Hoflandt ' Beaumont Liesveld Beresteyn 1 Spiegel Stockmans Snouke De Jonge Dikx De Jonge

De Laet Bosch Broers Baresteyn

VandeWerke Roosenburgh Steyn Roosenburgh Putten Nicolai Bogaart Lamers

Van Dueren. Hersbeeck. Geldsack de Hersbeeck

[Backenis.

Sluiten