Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dordrecht.

172

De wapens, voorzoover minder bekend, zijn : Liesveld een springend hert.

Snouke een golvende dwarsbalk vergezeld van boven van een gaanden leeuw; van onderen van een ruit. De Laet een haan. Van de Werke een anker.

Putten gedwarsbalkt in 6 stukken; de eerste balk beladen met 4, de derde met 3 en de vijfde met 2 Sint Andrieskruisjes.

Van Dueren drie'drielingsbalken en een schildhoofd beladen met 3 Sint Andrieskruisjes.

Bosch een boom.

Roosenburgh drie rustende konijnen 2 en 1.

Van der Waeyen binnen een schildzoom, beladen met 20 penningen, drie palen van vair en een schildhoofd, beladen met een krab, waarboven een barensteel.

Hof landt gevierendeeld 1 en 4 een ankerkruis; 2 en 3 twee kruiselings geplaatste korenschoven.

Spiegel een dwarsbalk vergezeld boven van een ster (8), van onderen van 3 naast elkaar geplaatste zwanen.

Dikx een dwarsbalk vergezeld van 3 eenden.

Broers vijf vuurstalen geplaatst2, 1, 2.

Steyn een keper vergezeld van 3 zwanen.

Boogaart op een grasgrond een liggend hert, waarachter 3 boomen.

G e 1 d s a c k een rechterschuinbalk beladen met 3 maltezer kruisen.

Stockmans een dwarsbalk, vergezeld van boven van twee, van onderen van één wassenaar.

Baresteyn een stappend paard op een barensteel.

Lamers een Sint Andrieskruis vergezeld boven van een

vlucht, en aan weerszijden en van onderen van een droog-

scheerdersschaar met de punten omlaag.

(Mr. Ocker Gevaerts was de eenige zoon van Mr. Johan Gevaerts (Mr. Ockerszoon ex Maria Arnoldina Briell) en van Cornelia van der Waeyen (Mr.Jacobsdr.exHerbertina de Witt); hij f ongehuwd en werd 7 Feb. 1799 begraven; een afbeelding dezer zerk ziet men in Buiten 1907 blz. 344.)

B. Vermeld in de Ned. Heraut III blz. 213, waar ook [een afbeelding te zien is van den zerk sub 2, voordat de wapens er uit werden geslagen.

Op het O. L. vrouwenkoor: 2.^Hier^leyt begraven de Weledele Heer Heer Jacob van

Sluiten