Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dordrecht.

173

Me wen raet gecommitteert ten beleyden deser stede etc. sterft den XXIX Augusti anno 1625 ende Vrouwe Magteld van Scharlaken sijn Ed. huysvrouwe sterft den XIII Mèy 1636 ende de Weled. Heer Heer Jacob van Mewen commandeur van alle 's Lands schepen van oorlog ter directie van het Ed. Mog. collegie ter admiraliteit tot Amsterdam sterf ontrent Cadix den 29 Mey 1678 naerdat verscheyde Battayllens soo aen chef als andere geluckelyck hadde volbracht ende triumphantelyk met groote overwinninge had uitgevoert.

Daarboven onder een veelpaarlige kroon de wapens Van Mewen en Scharlaken; gekroonde helm; helmteeken 2hazenooren en aan weerszijden 8 kwartieren:

Mewen Scharlaken Beveren Oem Egedy Slingelant Valck Heerman Tongerlo Dew Muys v. Holy Crooswijk Tsyongen t Capelle

Quekel van W. Drenckwaert.

De beschrijving dier wapens is (voor zoover niet overbekend):

Mewen gevierendeeld: 1. en IV. gedeeld 1. gedwarsbalkt van 10 stukken van rood en goud (Loon), 2. .op een met gouden kruisjes bezaaid rood veld 2 ruggelings geplaatste gouden barbeelen (Chiney); II. en III. op rood een zilveren goudgekroonde leeuw (Heinsberg); en een hartschild over de 4 kwartieren heen: 3 zilveren meeuwen met rooden bek en pooten op een zwart veld.

Egedy op rood 2 kruiselings geplaatste zilveren zalmen, waarboven een gouden roos (5).

Valk op goud een mansarm met een vogelpoot in de hand, waaruit een op den arm staande valk pikt; alles zwart uitgenomen het inwendige bovengedeelte van de klauw, dat rood is.

Van Tongerloo gevierendeeld: I. en IV. in goud 3 zwarte vogels met een kers in den bek 2 en 1; II. en III. in zwart een golvende zilveren dwarsbalk vergezeld boven van een zilveren lelie, en onder van 2 St. Jacobsschelpen van zilver.

Tsyongen gedeeld: I. op zilver een rood St. Andries-

Sluiten