Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dordrecht.

175

meester etc. deser stede, sterft den XXII februarii anno 1666 ende vrouwe Catharina van Beverwijck sijn Ed. huisvrouwe sterft den 7 September 1691.

C. Vermeld in de Wapenheraut 1917 blz. 331. Op het O. L. Vrouwekoor:

5. Hier leyt begraven Jan Rees oudt 14 yaar sterft den 15 Desember 1699 en Rochus Rees jongman oudt 32 yaar min 11 dage sterft den 2 Yanuary 1708.

Hier leyt begraven d'Heer Mattheus Rees geboren den 20 Junius 1653 en gestorven den 30 May 1715 out sijnde 61 jaer XI maanden 21 dagen en sijn huysvrouw Pi eternel la Bachus sterft den 17 October 1719 oudt 67 yaere 5 maende.

Dit is den inganck tot het graft van H. Matheus Reesao 1691.

(Wapens afgekapt.)

6. Een brokstuk: de alliantie wapens Dam me rt X De Be veren en de linksche kwartieren:

[Dammert] Beveren

— Van den Eynde

— Van de Valk

— [Cool] (no. G.24.) (Diderik Dammert burgemeester, schepen en raad te

Dordrecht, + 6 Mei 1670 X Wi 1 he 1 mi na de Beveren + 12 October 1664, dr, van Willem (Corneliszn ex Maria van de Valk) en Emerentia van den Eynde (Karelsdr. ex Mabelia Cool.)

D. Ook vermeld in de Navorscher 1904 blz. 52 en vlg. Op het hooge koor:

7. Hier leyt en rust dëd. Heer Thomas de Wit Heere Nicolaess die naer voorgaende bedieninge van meest alle andere mindere eerampten dezer stede in alle ordre van Staet eyndelijck is gewest Borgerm. vant gerichte en bewinthebber van D' Oost Ind. Comp. ter camera van Amsterdam, sterft op den XVII January des jaers MDCXLV in het LI jaer sijns ouderdoms sijnde seer christelijck in den Heere ontslapen tot aendacht van alle de omstanders. (1)

(Wapens afgehakt.)

8. Hier onder rusten d' Heer Dingeman de Vriese Heeren

Sluiten