Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dordrecht,

176

Cornelisz. schepen en Colonel der stadt Dordrecht etc. ordinaris gedeputeerde ter Vergaderinge van de Groot Mog. Heeren Staten van Hollant ende Westvrieslant sterft den 16 November ao 1641 ende Joffrouw Elysabeth Magnus sijne huysvrouwe outste dochter van Heer Jacob Magnus ridder heere van BerghAmbacht Melissant etc. gecommitteert van wegen de provintie van Zeelandt ter vergaderingh van Hooch Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenichde Nederlanden sterft den 19 Nov. 1625. (3) Met de afgehakte Wapens en de kwartieren: Vriese Magnus Boem Martsen Kerchoff Houtman Hallingh Boem Alblas Nyot Cats Noortschor Baeckel Roosenburch Oem Wellestrijpe.

9, Hier leyt begraven Pieter Willemse Koster in sijn leven gewesen captn in Basse Kil ende op het jacht van het stapelrecht der stadt Dordrecht out sijnde 63 jaer sterft den 9 Mey anno 1645. ende sijn huysvrou Linckie Jans out sijnde 56 jaer sterf den 2 Mey anno 1645.

ende Pieter de Wit in sijn leven gewesen cappeteyn op het jacht van het stapelrecht der stadt Dordrecht out sijnde 45 jaren sterff den 20 September anno 1662.

ende Hasyna Costers die laetst huysvrou was van Jacobus van Hooghstraten sterf den 2 Maert 1665 out sijnde 39 jaren.

H. de Kat van Barendrecht. (13)

10. Hier onder leyt en rust d'Eersamen Maerten Gielissen van der Pijpen uyt den veertiggen deser steden sterff den 5en Juny anno 1675 out 72 jaren en~ d'eerbare Gij ken Jansdr. die huysvrouwe was van Maerten Gi el lissen sterf den 22 Maert

• 1659 oudt 55 jaren. (14)

11. Hier leyt begraven Pieter Bartholomeus in sijn leeven Deeken in de schutterij van de Heelhaeckx sterf den 24 November

Sluiten