Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dordrecht.

181

28. Ewaldus Kist in leven predikant te Dordrecht geb. 9 Maart 1762 overl. 20 Maart 1822. (nos. 51 en 52)

29. Mr. Wouter Buck oud muntmeester van Holland gebooren te Amsterdam den XV July MDCCXXXI overleden op Noordhoven bij Dordrecht den XXVIII Juny MDCCXCIV en Vrouwe Theodora Cornelia Vingerhoedt, gebooren Rotterdam den XXVIIISeptember MDCCXXXVI overleden binnen Dordrecht den II December MDCCCI egtelieden alhier begraaven hebben begeerd dat deeze hunne grafstede voor altijd zoude worden gesloten.

(Een koperen plaat.) (no. 57)

30. Hier legt begraven JanStockmans sterf den 24 Juny 1602 ende Elysabeth Jan Lambrechtsd r. sijne huysvrouw sterf den 10 Mey 1609. (no. 60)

(Wapens uitgekapt.)

31. Hier leyt begraven Jacop Lauwerensen Mol alyas Stout sterf den 2 Augusty anno 1576.

(Een uitgekapt wapen.) (69)

32. Hier onder rustet de E.E. Heer Pieter Brantwijck vrijheer van Blocklandt etc. in sijn leven Borgermr. van 's Heeren weegen Colonel en weesmr. der stadt Dordrecht, Hoogh Dijckheemraet van den AJblasserwaert sterff den 6 Mey ao 1639.

(Vier uitgekapte kwartieren:

Brandwijck Van der Loo

Strevelandt Muelens.) (74)

33. Hier leyt begraven de Heer Huybert Borret sterft den 19 Juny 1730 out .. jaaren .. maanden. Hier leyt begraven Anna Walteri huysvrou van Huybert Borret gestorven den 27 Augusti 1704 out 41 jaren 7 maenden en haer outste soon Huybert Borret is gestorven en hier begraven den 21 Septembr. 1703 out 21 jaren 9 maenden. (75)

(Drie wapens uitgekapt.)

34. Hier leyt begreven Jan Smith sterft den 10e January 1713 sijne huysvrouw Anna Nagtegaal sterft den 22 february 1774 ende haere vier kinderen Johanna sterft den 7e July 1780,

Sluiten