Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dordrecht.

182

Willem sterft den 14e february 1775. Simon sterft den 17e December 1780. Adriana sterft den 12e January 1763. Alle vier ongehuwt. Dit graft mag niet geopent worden, (no. 79)

35. Hier leyt begraven Ni co la... leven ... deser stede. Hij sterft anno 161 . ende Jo (Rest uitgekapt.)

Jansdochter sijne huisvrou sij sterft den 24 December out .. jaren ende de E. Heere Cornelis Heeren Nicolaeszoon in sijn leven mede Borgem. van 's Heeren Weegen thesaurier colonel weesm. weesen leproosvader dezer stede. Item Hooge dijck heemraet van Alblasserwaert en bewinthebber van West Indische compaengh sterff den 2 Decemb. anno 1638 out 55 jaren ende Jofo. Margareta van Bronckhorst sijne huysvrouwe sterft den 2 february anno 1629 out.. jaren ende jof. Catharina Nicolaesdr. huysvrouw van Dierick Pijl sij sterff den 26May anno 1636 out 46 jaren.

(Twee wapens uitgekapt.)

36. Hier leyt begraven den E.E. Heere Roeloff Francken in sijn leven Borgem. van 's Heeren wegen ende schepen in wetten vader van het wees en leeprooshuys dezer stede. Hij sterff den 19 April anno 1643 ende jouffrou Elisabeth van Werestein sijne huysvrouwe sij sterff den 13 Decemb. anno 1639.

37. Hier leyt begravë An toen is Jordensz. Hij sterf den XIX Augusty anno MVIc XVII ende Pietronelle van Diemë Cornelisdr. sijn huysvrouwe sij sterf den XXVIIIen November anno MVc XCII.

38. Hier leyt begraven Maria Terwen huysvrou van Adrian Op de Kamp Francoiszoon gestorven den 20 December 1723 out 30 jaren 7 maenden.

39. Hier leyt begraven Job Cornelissoon wagenmaecker.

(Een merk.)

Hij sterff den XXen july anno 1610 ende was oudt 87 jaren metNeelkenJansdochter sijne huysvrouwe die sterft den 21 en Mei 1605 was oudt 77 jaeren ende hadde te saemen vergaert. geweest 53 jaeren. ^

Sluiten